Кметът д-р Дарин Димитров откри пенсионерски клуб в село Осен

Днес бе открит пенсионерски клуб „Надежда” в село Осен. На събитието присъстваха кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров и секретарят Христалина Халачева.

Продължете да четете Кметът д-р Дарин Димитров откри пенсионерски клуб в село Осен

Община Търговище е съорганизатор на два фолклорни фестивала

Първият национален детско-юношески фолклорен фестивал  „Мисионис пее и танцува“ и Петият фестивал на клубовете по танци „Джумалийско надиграване 2016“ ще се проведат с подкрепата на Община Търговище.

Продължете да четете Община Търговище е съорганизатор на два фолклорни фестивала

Община Търговище учредява почетно отличие за дарители „Митрополит Андрей“

Община Търговище ще учреди почетно отличие за дарители на името на Митрополит Андрей. Това съобщи кметът д-р Дарин Димитров в словото си на 19.10.2016 г., на концерта, посветен на 80 години от издигането на храм „Свети Иоан Рилски” и 130 години от рождението на Нюйоркския Митрополит Андрей.

Продължете да четете Община Търговище учредява почетно отличие за дарители „Митрополит Андрей“

ПОКЛОН ПРЕД СТОИЦИЗМА И КУРАЖА НА ТЪРГОВИЩКИТЕ ЛЕКАРИ!

Ин­тер­вю с д-р Иван СВЕ­ТУЛ­КОВ, из­пъл­ни­те­лен ди­ре­к­тор на МБАЛ-Тър­го­ви­ще АД

При по­с­ле­д­но про­у­ч­ва­не на Сдру­же­ни­е­то на Об­ла­с­т­ни­те бол­ни­ци, на въ­п­ро­са- фор­му­ли­рай­те три от най-зна­чи­ми­те про­б­ле­ми в сфе­ра­та, в ко­я­то ра­бо­ти­те, 99% от ан­ке­ти­ра­ни­те, ог­ла­вя­ва­щи бол­ни­ч­ни за­ве­де­ния, по­с­та­вят на пър­ва по­зи­ция КА­Д­РО­ВИЯ ПРО­Б­ЛЕМ. Д-р Све­тул­ков, ка­къв е бро­ят на  ле­ка­ри­те в МБАЛ-Тър­го­ви­ще и как ги мо­ти­ви­ра­те да ра­бо­тят?

Продължете да четете ПОКЛОН ПРЕД СТОИЦИЗМА И КУРАЖА НА ТЪРГОВИЩКИТЕ ЛЕКАРИ!

“Цецка Цачева – човекът, с който България ще се гордее”

Кандидатът за президент от ПП ГЕРБ Цецка Цачева посети област Търговище. Заедно с председателя на Националния предизборен щаб на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов и кандидата за вицепрезидент Пламен Манушев се срещнаха с жителите на Попово, Опака, Антоново, Омуртаг и Търговище.

Продължете да четете “Цецка Цачева – човекът, с който България ще се гордее”

Юбилеен празник на храм “Св.Йоан Рилски”

Де­нят 19 ок­том­в­ри- хра­мо­ви­ят пра­з­ник на тър­го­ви­щ­ка­та цър­к­ва  „Св.Ио­ан Рил­с­ки” за­по­ч­на с тър­же­с­т­ве­на Све­та ли­тур­гия, от­с­лу­же­на от Вар­нен­с­кия и Ве­ли­ко­п­ре­с­ла­в­с­кия Ми­т­ро­по­лит Йо­ан.

Продължете да четете Юбилеен празник на храм “Св.Йоан Рилски”

Омбудсманът Мая Манолова организира приемна в Търговище

На 21 октомври 2016 г. /петък/ националният омбудсман Мая Манолова и екип от експерти на институцията ще се срещнат с граждани от Търговище и региона.

Продължете да четете Омбудсманът Мая Манолова организира приемна в Търговище