Архив на категория: новини

Покана за участие в официална церемония

Уважаеми  дами и господа,

 От името на  Община Търговище Ви изпращам покана за участие в официална церемония „Откриване на обекта” по Проект BG16RFOP001-5.001-0031 „Сигурност в общността”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За повече информация:

 инж. Даниела Крумова – Ръководител проект ( тел. 0885681693 )

Цветелина Василева – Координатор проект (тел. 0888693800)

Започва ремонт на парк „Юкя“ в Търговище

Започва ремонт на парк „Юкя“ в Търговище. Това обяви кметът д-р Дарин Димитров на брифинг днес в парка. Основната част от ремонтите ще се извършват от Общинското предприятие „Флора“, като в дейностите ще се включи и БКС. Продължете да четете Започва ремонт на парк „Юкя“ в Търговище

„Шишеджам“ представи намеренията си за ползване на вода от сондаж – публична общинска собственост

Предстои по-широко обществено обсъждане

Работна среща между кмета д-р Дарин Димитров, общински съветници, представители на заводите „Шишеджам“ и ВиК-Търговище се проведе днес в зала „Христо Самсаров“ на Общината. Поводът е инициативата на заводите за производство на плоско, домакинско и автомобилно стъкло, да ползват вода от сондаж, който е публична общинска собственост и се намира на тяхна територия. Продължете да четете „Шишеджам“ представи намеренията си за ползване на вода от сондаж – публична общинска собственост

О Б Я В Л Е Н И Е oт ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” -ТЪРГОВИЩЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” -ТЪРГОВИЩЕ на основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 2, т.  2 и чл. 3 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, обявява втори последователен търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи – частна държавна собственост, управлявани от ПТГ „Цар Симеон Велики” , с начална тръжна цена, съгласно Приложение № 1, публикувано на интернет страницата на ПТГ „Цар Симеон Велики”: http://ptgtg.ucoz.com/dir/.

  1. Търгът ще се проведе на 23.06.2021 г. от 14.30 ч, в ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище, на адрес: бул. „Ал. Стамболийски“ №29. В търга могат да участват както физически и юридически лица, така и еднолични търговци.
  2. За участие в търга се заплаща депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на вещите без ДДС по съответната обособена позиция по депозитна сметка на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище – IBAN: BG13UBBS80023106128301, BIC: UBBSBGSF при банка ОББ-АД.
  3. Огледът на вещите може да бъде извършен в ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище, всеки работен ден от датата на публикуване на обявлението до 18.06.2021 г. от 10:30 до 16:00 ч. Право на оглед има само кандидат, заявил желание най-малко два дни преди деня, в който желае да извърши оглед, като се има предвид, че огледът може да се извърши до 16:00 ч. на 18.06.2021 г.
  4. Заявленията за участие в търга се приемат до 12:00 ч . на 21.06.2021 г. в ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище, на адрес: бул. „Ал. Стамболийски“ №29. Към заявлението кандидатите следва да представят и документи, съгласно Заповед 344/04.06.2021 г. на Директора на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище за откриване на търга.
  5. Спечелилият търга кандидат, в срок до 3 работни дни от закриването на търга следва да заплати предложената от него цена. Плащането се извършва по банков път по сметка на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище в банка „Обединена българска банка“ АД, клон –Търговище, IBAN: BG13UBBS80023106128301, BIC: UBBSBGSF
  6. Цялата информация, включително заповед, заявление за участие в търга, списък на вещите и други документи, относно провеждането на процедурата и условията за участие в търга е публикувана на интернет страницата на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище: http://ptgtg.ucoz.com/dir/.

Седем медала за Вариант 5 от Държавното първенство по ориентиране 2021

Седем медала за Вариант 5 от Държавното първенство по ориентиране 2021 – спринтова щафета, спринт и средна дистанция за мъже и жени 20-21 год в гр. Елена.

Продължете да четете Седем медала за Вариант 5 от Държавното първенство по ориентиране 2021

Сребро за България на европейското по спортна стрелба

Мария Гроздева, Антоанета Костадинова и Мирослава Минчева спечелиха сребърни медали в отборната надпревара на 25 метра малокалибрен пистолет (жени) на Европейското първенство по спортна стрелба в Осиек, Хърватия.

Продължете да четете Сребро за България на европейското по спортна стрелба

Празник изненада подари Община Търговище

Празник изненада подари Община Търговище на участниците в инициативата “Вече знам”. В нея се включиха 50 второкласници от град Търговище. Те бяха целева група при  първоначалното обявяване на инициативата през 2019 г., но по обективни причини тя не бе реализирана през 2020 г. Продължете да четете Празник изненада подари Община Търговище

Търговище се поклони пред делото на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България

Търговище отбеляза 2 юни с поднасяне на венци и цветя пред паметника на знаменосеца на Ботевата чета Никола Симов-Куруто. Цветя поднесоха лично кметът д-р Дарин Димитров, областният управител Станимир Парашкевов, председателят на Общинския съвет Емине Якубова, общински съветници, представители на държавни и културни институции, граждани. Продължете да четете Търговище се поклони пред делото на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България

В спортна зала “Дечко Стефанов” ще се проведе празникът по случай 1 юни

В спортна зала „Дечко Стефанов“, вместо на площад “Свобода”, ще се проведе празникът по случай 1 юни, организиран от ЦПЛР – Обединен детски комплекс Търговище. Промяната се налага заради прогнозите за валежи през деня. Продължете да четете В спортна зала “Дечко Стефанов” ще се проведе празникът по случай 1 юни

Оферти за отразяване на предизборна кампания “Парламентарни избори 2021”

ЗНАМЕ”ЕООД

ОФЕРТА за отразяване на предизборната кампания „ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ-2021” за НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 46 ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Продължете да четете Оферти за отразяване на предизборна кампания “Парламентарни избори 2021”