Намаляват противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Търговище през 2020 г.

38 са образуваните възпитателни дела през 2020 г., във връзка с извършени противообществени прояви или престъпления от малолетни и непълнолетни лица в общината. Това е записано в годишния отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Това е най-малкият брой образувани дела в последните 15 години. От комисията отчитат, че това се дължи на пандемията от  COVID-19 и произтичащите от нея ограничения. Продължете да четете Намаляват противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Търговище през 2020 г.

Удължават услугите по патронажна грижа в Търговище

Община Търговище да кандидатства с проект по процедура „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Това предлага в докладна до Общинския съвет кметът д-р Дарин Димитров. Целта е да се удължат с 12 месеца мобилните здравни и социални услуги, които Общината предоставя по друг проект, който приключва в средата на април тази година. Продължете да четете Удължават услугите по патронажна грижа в Търговище

Партиите и коалициите не постигнаха съгласие за състава на 6 СИК

Партиите и коалициите не постигнаха съгласие за състава на 6 Секционни избирателни комисии в общината във връзка с предстоящите избори за народни представители на 4 април. В консултациите, които се проведоха на 22 февруари в Общината, участваха всички политически сили, които имат парламентарни групи в 44-то Народно събрание, както и партии и коалиции, които не са парламентарно представени. Продължете да четете Партиите и коалициите не постигнаха съгласие за състава на 6 СИК

Община Търговище публикува избирателните списъци за изборите за народни представители

Община Търговище публикува на своя уебсайт избирателните списъци на гласоподавателите в общината във връзка с предстоящите избори за народни представители на 4 април. Всеки избирател може да провери включен ли е в тях. Справки могат да се правят и на телефоните в отдел ГРАО: 0601/6 87 53 и 0601/6 87 60. Продължете да четете Община Търговище публикува избирателните списъци за изборите за народни представители

Фотографията – любимото хоби на Никола Станчев

Никола Станчев е управител на първата фирма доставчик на интернет в Търговище.

„Всъщност съм вторият – прекъсва ме г-н Станчев –  пръв в Търговище вкара интернет моят колега  от изчислителния център Филип, но той се ограничи само до няколко обекта като странична дейност, докато за мен се превърна в основна работа.” Продължете да четете Фотографията – любимото хоби на Никола Станчев

ЗА БЕЗЦЕННОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СКАУТСТВОТО ВЪРХУ МЛАДИТЕ

На 22-ри февруари скаутските организации по света празнуват Международният ден на скаутството или „Денят на основателя”. Тогава е роден основателят му – лорд Робърт Бейдън-Пауел. Световното скаутско движение обхваща над 40 милиона млади хора от 160 държави, независимо от техния пол, вяра или етническа принадлежност. Първата искра на скаутството пламва в България  още през 1911 г., само няколко години след появата му в неговата родина – Англия. Днес членове на Организация на българските скаути са повече от 1000 души от всички скаутски клубове в страната.

С Валентин Княжевич, наречен още  „живата енциклопедия на Търговище”, разговаряме за радостите и проблемите на търговищките скаути. Продължете да четете ЗА БЕЗЦЕННОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СКАУТСТВОТО ВЪРХУ МЛАДИТЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” -ТЪРГОВИЩЕ на основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 2, т.  2 и чл. 3 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, обявява търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи – частна държавна собственост, управлявани от ПТГ „Цар Симеон Велики” , с начална тръжна цена, съгласно Приложение № 1, публикувано на интернет страницата на ПТГ „Цар Симеон Велики”: http://ptgtg.ucoz.com/dir/.

  1. Търгът ще се проведе на 09.03.2021 г. от 14.30 ч, в ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище, на адрес: бул. „Ал. Стамболийски“ №29. В търга могат да участват както физически и юридически лица, така и еднолични търговци.
  2. За участие в търга се заплаща депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на вещите без ДДС по съответната обособена позиция по сметка на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище – IBAN: BG13UBBS80023106128301, BIC: UBBSBGSF при банка ОББ-АД.
  3. Огледът на вещите може да бъде извършен в ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище, всеки работен ден от датата на публикуване на обявлението до 04.03.2021 г. от 10:30 до 16:00 ч. /без събота и неделя/. Заявлението за оглед се депозира в деловодството на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище (два) дни преди деня, в който кандидатът желае да извърши оглед, като се има предвид, че огледът може да се извърши до 16:00 ч. на 04.03.2021 г.
  4. Заявленията за участие в търга се приемат до 12:00 ч . на 05.03.2021 г. в ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище, на адрес: бул. „Ал. Стамболийски“ №29. Към заявлението кандидатите следва да представят и документи, съгласно Заповед № 219/15.02.2021 г. на Директора на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище за откриване на търга.
  5. Спечелилият търга кандидат, в срок до 3 работни дни от закриването на търга следва да заплати предложената от него цена. Плащането се извършва по банков път по сметка на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище в банка „Обединена българска банка“ АД, клон –Търговище, IBAN: BG13UBBS80023106128301, BIC: UBBSBGSF
  6. Цялата информация, включително заповед, заявление за участие в търга, списък на вещите и други документи, относно провеждането на процедурата и условията за участие в търга е публикувана на интернет страницата на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище: http://ptgtg.ucoz.com/dir/.

Д-р Дарин Димитров свиква консултации за състава на СИК

Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров свиква консултации за определяне на състава на секционните избирателни комисии във връзка с изборите за народни представители на 4 април. Продължете да четете Д-р Дарин Димитров свиква консултации за състава на СИК

Кметът на Търговище ще представи онлайн капиталовата програма на Общината за 2021 г.

На 18 февруари, от 11.00 ч., на живо във фейсбук страницата си, кметът д-р Дарин Димитров ще представи капиталовата програма на Община Търговище за 2021 г. Продължете да четете Кметът на Търговище ще представи онлайн капиталовата програма на Общината за 2021 г.