Община Търговище иска да закупи ново кухненско оборудване за предоставяне на услугата „Топъл обяд“

Община Търговище да кандидатства пред фонд „Социална закрила“ за закупуване на ново кухненско обзавеждане и оборудване за Общинското предприятие „Детско и ученическо хранене“ – такова разрешение иска в докладна до Общинския съвет зам.-кметът Валентин Велчев. Продължете да четете Община Търговище иска да закупи ново кухненско оборудване за предоставяне на услугата „Топъл обяд“

Обява

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост, които ще се проведе на 29.02.2024

IV ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ гр. Търговище
ОБЯВЯВА:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем с две обособени позиции на терен – публична общинска собственост, находящ се в сградата на IV  ОУ „Иван Вазов“  град Търговище:

–           ОП 1 – част от недвижим имот/терен/ – публична общинска собственост, находящ се на I-ви етаж в сградата на IV ОУ „Иван Вазов“ в град Търговище с площ 1 кв.м., представляващ терен за поставяне на кафе машина, със срок на наемане 5 (пет) години и начална тръжна цена – 144 лв./год, (без ДДС)

–           ОП 2 – част от недвижим имот/терен/ – публична общинска собственост, находящ се на I-ви етаж в сградата на IV ОУ „Иван Вазов“ в град Търговище с площ 1 кв.м., представляващ терен за поставяне на вендинг автомат за пакетирани хранителни стоки, със срок на наемане 5 (пет) години и начална тръжна цена – 144 лв./год, (без ДДС)
Върху постигнатaта на търга наемна цена ще се начислява 20 % ДДС.
Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.
Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 16.00 ч. на 28.02.2024 г. ., платим в касата на  IV ОУ „Иван Вазов“ в град Търговище или по IBAN BG14UBBS80023108494210, BIC код UBBSBGSF при банка ОББ АД клон Търговище..
Предложенията за участие в търга се подават при касиер-домакин/секретар на IV ОУ „Иван Вазов“ до 16 часа на 28.02.2024г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обособената позиция, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът.
Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.
Търгът ще се проведе на 29.02.2024 г. от 10.00 ч. в директорската стая в сградата на IV ОУ „Иван Вазов“ гр. Търговище.
Допълнителна информация – на телефон 0601 6-49-85.

Кметът д-р Д.Димитров и министърът на културата проведоха среща с ръководители на културни институции от общината

Обсъдени бяха възможностите за държавно финансиране на общинските творчески състави Продължете да четете Кметът д-р Д.Димитров и министърът на културата проведоха среща с ръководители на културни институции от общината

Разкриха извършителя на тежкото убийство в Търговище

Мъжът, който беше открит мъртъв преди дни след издирване в Търговище, е бил убит. МВР и Окръжна прокуратура – Търговище съобщиха, че има арестуван 44-годишен мъж по случая. Неговите показания не сочат, че е извършил убийството. Според разказа му погрешка е уцелил загиналия.

Продължете да четете Разкриха извършителя на тежкото убийство в Търговище

С празнично разписание ще се движи градският транспорт в Търговище

В периода от 23 до 27 декември, както и от 30 декември до 1 януари 2024 г., включително, общественият транспорт по линиите от общинската и областната транспортни схеми в Търговище ще се движи с празнично разписание. Продължете да четете С празнично разписание ще се движи градският транспорт в Търговище

Антоанета Костадинова със „Спортен Икар“ за Шампионско дълголетие

Фондация “Български спорт” отличи спортисти в осем категории. Церемонията уважи председателят на БОК Стефка Костадинова, много световни и олимпийски шампиони и медалисти, както и легенди на българския спорт. Продължете да четете Антоанета Костадинова със „Спортен Икар“ за Шампионско дълголетие

До 1 декември дружества и земеделски производители плащат авансови вноски за 2023 година

На 1 декември изтича срокът за плащане на месечната авансова вноска за декември и авансовата вноска за трето тримесечие на 2023 година, които фирмите и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ, както и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа, декларираха до 15 ноември тази година.

Продължете да четете До 1 декември дружества и земеделски производители плащат авансови вноски за 2023 година

Интерактивен информационен екран започва да функционира в Художествена галерия „Проф. Н. Маринов“- Търговище

В Художествена галерия „Проф. Н. Маринов“ бе представен Интерактивен информационен екран или Киоск, създаден по “Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти-22” на Националния фонд „Култура“.

Продължете да четете Интерактивен информационен екран започва да функционира в Художествена галерия „Проф. Н. Маринов“- Търговище

Камара на строителите в България Областно представителство Търговище

Уважаеми колеги,

Удоволствие и чест е за мен е да поздравя всички строители, архитекти, проектанти и специалисти, работещи и творящи в сферата на строителния бранш с  професионалния ни празник – Димитровден.

Вярвам, че само с единомислие и екипна работа, с взаимното доверие , с  висок  професионализъм и отговорност ще продължим да претворяваме облика на нашата област, като се стараем да създаваме красиви, модерни и удобни за жители обекти.

Приемете моите най-сърдечни пожелания към Вас и Вашите семейства за крепко здраве, късмет, лично щастие и професионална удовлетвореност!

Нека , макар и в тези трудни за света дни, да успеем да съхраним  положителна творческа нагласа и ентусиазъм за бъдещи  проекти, с които да направим  региона и страната ни  по-съвършено място за живот и бизнес, за нас и нашите деца.

Честит празник!

Областно представителство на КСБ – Търговище

Председател – инж. Георги Стойчев

Вестник Знаме – 60 години летописец на търговищката история