Кметът на Търговище ще проведе виртуална приемна

Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров ще проведе поредна виртуална приемна. Тя ще се излъчва на живо на 28 април, от 11.00 ч. във фейсбук страницата на градоначалника.

Гражданите могат да задават своите въпроси предварително, под следната публикация на страницата на кмета: https://www.facebook.com/photo/?fbid=685731113562621&set=a.322350869900649

Продължете да четете Кметът на Търговище ще проведе виртуална приемна

Поздравления по случай Рамазан байрам

Уважаеми  съграждани и гости на област Търговище,

Поздравявам всички, които отбелязвате Рамазан Байрам.

Посрещнете тези дни с достойнство и оптимизъм, като отворите сърцата си за ближния и си подадете ръка в името на надеждата. Това е ден, посветен на нравствените добродетели и на близостта в човешкото общуване. Пожелавам Ви благоденствие, успехи и най-вече здраве. Вярвам, че заедно ще продължим да живеем в мир, взаимно уважение и толерантност. Нека с общи и добри дела да продължаваме да градим общото си бъдеще в нашата област.

СТАНИМИР ПАРАШКЕВОВ-ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


Уважаеми съграждани,

Отправям най-сърдечни поздравления към всички жители на общината, почитащи традициите на Рамазан байрам.
Нека тези дни, които се свързват с милосърдието и опрощението, бъдат повод да си припомним, че трябва да си протягаме ръка и да си помагаме. Защото само заедно можем да се справим с предизвикателствата на съвремието и да градим успешното си бъдеще.
На всички пожелавам здраве и благоденствие. Нека се множат добрите дела в полза на града, населените ни места и цялата ни местна общност.

Честит празник!

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на община Търговище

 

Наближава срокът за записване в кулинарното състезание „Да се хванем за зелено“

Наближава срокът за включване в кулинарното състезание „Да се хванем за зелено“ в рамките на 244 Традиционен пролетен панаир. Записването е до 21 април, на телефони: 0601 68 693; 0601 68 604; 0879 869 330 в Община Търговище. Продължете да четете Наближава срокът за записване в кулинарното състезание „Да се хванем за зелено“

ЗКПУ „ЖИТНИЦА”

с.Кръшно

ДО:

ЧК на ЗКПУ „Житница”, с.Кръшно

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ОТ: УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на ЗКПУ „Житница”, ЕИК 826047901, със седалище и адрес на управление: Република България, с.Кръшно, обл.Търговище

УВАЖАЕМИ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ,

На основание чл.16, ал.1 от Закона за кооперациите и чл.21 от Устава на Кооперацията, предвид Решение на Управителния съвет от 06.04.2023г., свикваме Редовно общо събрание на ЗКПУ „Житница”, което ще се проведе на 29.04.2023г. /събота/ от 10:00 часа, в сградата на Читалището в с.Кръшно.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Освобождаване и приемане на нови член-кооператори.
  2. Приемане доклад на Управителния съвет за 2022 година.
  3. Приемане доклад на Контролния съвет за 2022 год.
  4. Приемане на Годишен финансов отчет за 2022 год. и освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Контролния съвет.
  5. Упълномощаване на Управителния съвет да сключва от името и за сметка на кооперацията договори за придобиване на недвижими имоти и движими вещи.
  6. Упълномощаване на Управителния съвет да участва от името и за сметка на Кооперацията в програми и мерки за подпомагане на дейността й, съгласно Програмата за развитие на селските райони и други програми на Европейския Съюз.
  7. Други

При липса на кворум, на основание Устава на Кооперацията и Закона за кооперациите, Общото събрание ще се проведе в същия ден, от 11:00 часа на същото място и при така обявения дневен ред, независимо от броя на членовете, които са се явили. Съгласно Устава на кооперацията, настоящата покана се счита за редовно връчена с публикуването й в средствата за масова информация и разлепването й на публични места, най-малко 14 дни преди провеждането на насроченото  Общо събрание.

На събранието могат да присъстват само редовни Член-кооператори.

С уважение: ……………………………..

/УС на ЗКПУ „Житница”/

Обява ЗК “Надежда-2”

ПОКАНА

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ

на ЗК”НАДЕЖДА-2”

Управителният съвет на ЗК”Надежда-2”, с. Голямо Соколово, общ. Търговище свиква общо годишно отчетно събрание на 29.04.2023 год.

от 9,00 часа в салона на читалището в с. Г. Соколово, общ. Търговище при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет на Управителния съвет за дейността на Кооперацията за стопанската 2022 год.

2.Приемане на финансовия отчет на ЗК”Надежда-2” за стопанската 2022 год.

3.Отчет на Контролния съвет за стопанската 2022 година.

4.Други актуални въпроси.

Ако в определеният час, няма кворум, събранието ще се проведе след един час на същото място и при същият дневен ред, т. е. на 29.04.2023 г. от 10,00 часа.

От Управителния съвет

Председател: