ОТ НАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЗАПРЕТНЕМ РЪКАВИ И ЩЕ ТЪРСИМ МЯСТОТО СИ

Как един млад чо­век се раз­ви­ва в Тър­го­ви­ще? По­з­во­ля­ва ли мал­ки­ят град го­ле­ми въз­мо­ж­но­с­ти? Ко­га ин­ве­с­ти­ци­и­те в ино­ва­ци­и­те се въз­в­ръ­щат? И ка­к­во пре­д­ла­га све­тът на ино­ва­ци­и­те и но­ви­те те­х­но­ло­гии?

Продължете да четете ОТ НАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЗАПРЕТНЕМ РЪКАВИ И ЩЕ ТЪРСИМ МЯСТОТО СИ

За бъдещето на детските градини

Раз­го­вор с Ди­ми­т­рин­ка Ата­на­со­ва, ди­ре­к­тор на Де­т­с­ка гра­ди­на 11 “ЗВЪН­ЧЕ”

– Как при­е­ха ро­ди­те­ли­те на де­ца­та във Ва­ша­та де­т­с­ка гра­ди­на връ­ща­не­то на та­к­си­те? Има ли не­до­вол­ни, има ли по-мал­ко де­ца, ка­к­во спо­де­лят?

Продължете да четете За бъдещето на детските градини

„МОДАТА АЛАФРАНГА” или как потурите станаха панталони, а сукманът – копринена „фуста”

Регионален етнографски музей Пловдив гостува в Търговище с изложбата „Модата Алафранга” – или как потурите станаха панталони, а сукманът – копринена фуста.

Продължете да четете „МОДАТА АЛАФРАНГА” или как потурите станаха панталони, а сукманът – копринена „фуста”

Четири двойки с репродуктивни проблеми чакат одобрение за финансова помощ от Община Търговище

4 нови заявления са постъпили през септември месец 2016 г. в Община Търговище за одобряване от местната комисия за разглеждане на исканията за финансово подпомагане на двойки и семейства с репродуктивни проблеми.

Продължете да четете Четири двойки с репродуктивни проблеми чакат одобрение за финансова помощ от Община Търговище

Община Търговище започна проверки в детски градини и училища в селата

Община Търговище започна проверки на учебните заведения в малките населени места.

Продължете да четете Община Търговище започна проверки в детски градини и училища в селата