Райна и Стефан Рядков участват в новогодишната програма на Община Търговище

Празнична програма подготвя Община Търговище за гражданите, които ще посрещнат новата 2019 година на площад „Свобода“. Продължете да четете Райна и Стефан Рядков участват в новогодишната програма на Община Търговище

Срещи на медиите с местната власт

В последните дни от 2018 г./  съответно на 27 и на 28 декември/  равносметка за изминалата година в срещи с представители на медиите направиха кметът на Община Търговище д-р Дарин Димитров и областният управител Митко Стайков. Продължете да четете Срещи на медиите с местната власт

Поредица от празнични прояви в дните преди Коледа организира Община Търговище

На 17 декември, понеделник, започва празничната програма, организирана от Община Търговище, по повод коледните и новогодишните празници. Всеки ден до 21 декември, след 17.00 часа, на открита сцена на площад „Свобода“ ще има музикални и танцови изпълнения на състави от Търговище. Продължете да четете Поредица от празнични прояви в дните преди Коледа организира Община Търговище

НОВ ИДЕЕН ПРОЕКТ ЩЕ ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА ЛЕЧЕНИЕ В МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ

Ед­ва ли в Бъл­га­рия има по­до­бен пре­це­дент- ед­на бол­ни­ца и око­ло нея тол­ко­ва мно­го раз­п­ръ­с­на­ти  сгра­ди / на па­ви­ли­о­нен при­н­цип, на сним­ки­те/. Продължете да четете НОВ ИДЕЕН ПРОЕКТ ЩЕ ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА ЛЕЧЕНИЕ В МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ

ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ МОЖЕМ ДА СМЕНИМ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР

До края на ме­сец де­кем­в­ри здра­в­но­о­си­гу­ре­ни­те ли­ца мо­гат да сме­нят ли­ч­ния си ле­кар, ка­то се ре­ги­с­т­ри­рат при нов об­що­п­ра­к­ти­ку­ващ ле­кар (ОПЛ), на­по­м­нят от РЗОК-Тър­го­ви­ще. Продължете да четете ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ МОЖЕМ ДА СМЕНИМ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР

КАК ДА СМЕ ЗДРАВИ С ТЕЗИ ЧУЖБИНСКИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Тази реплика дочух тези дни, когато пазарувах в един търговищки магазин. И наистина, тук бяха си направили труда да обозначат на едно специално табло  произхода на предлаганата стока и по този начин на клиента не му се налагаше усилено да се взира в етикетите. Продължете да четете КАК ДА СМЕ ЗДРАВИ С ТЕЗИ ЧУЖБИНСКИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

БЛАГОДАРЯ НА Д-Р ТЯНЕВ И НА Д-Р ДИМОВ

В ре­да­к­ци­я­та на „Зна­ме” се оба­ди Ви­к­тор Сто­я­нов Ге­ор­ги­ев, 40 г., от Тър­го­ви­ще, за да из­ра­зи ис­к­ре­на­та си бла­го­дар­ност към два­ма тър­го­ви­щ­ки ле­ка­ри, по­мо­г­на­ли му след те­ж­ка ка­та­с­т­ро­фа да се въз­та­но­ви. Продължете да четете БЛАГОДАРЯ НА Д-Р ТЯНЕВ И НА Д-Р ДИМОВ

ТРИ КИЛА ЗЛАТО В МЕДАЛИ, КУПИ И ОВАЦИИ ЗА БАЛЕТНА ФОРМАЦИЯ “ТЪРГОВИЩЕ”

За­по­м­ня­що се пре­д­с­та­вя­не, “три ки­ла зла­та” в ме­да­ли, мно­го ку­пи и ова­ции за Ба­ле­т­на фор­ма­ция “Тър­го­ви­ще”, към Мла­де­ж­ки дом – Тър­го­ви­ще, от Ме­ж­ду­на­ро­д­на­та
мла­де­ж­ка олим­пи­а­да по из­ку­с­т­ва и танц.
Продължете да четете ТРИ КИЛА ЗЛАТО В МЕДАЛИ, КУПИ И ОВАЦИИ ЗА БАЛЕТНА ФОРМАЦИЯ “ТЪРГОВИЩЕ”