Няма подадени заявки за граждански бракове в изборния ден

Все още в общинска администрация – Търговище няма подадени заявки за сключване на граждански бракове в дните за избор на президент и около тях.

Продължете да четете Няма подадени заявки за граждански бракове в изборния ден

До 22 октомври се приемат заявления за гласуване в подвижна избирателна секция

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си вот в определените изборни помещения, могат да подадат заявление до кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров, че искат да гласуват в подвижна секция. Заявлението е по образец и е публикувано на сайта на Община Търговище.

Продължете да четете До 22 октомври се приемат заявления за гласуване в подвижна избирателна секция

Община Търговище разгледа предложенията за нови социални услуги

Община Търговище подкрепя създаването на нов Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и извършването на ремонт и оборудване на съществуващи Дневни центрове.

Продължете да четете Община Търговище разгледа предложенията за нови социални услуги