1 ЮНИ В УСМИВКИТЕ НА ТЪРГОВИЩКИТЕ ДЕЦА!

За по­ре­д­на го­ди­на Цен­тър за по­д­к­ре­па за ли­ч­но­с­т­но­то раз­ви­тие – ОДК и Об­щи­на Тър­го­ви­ще ор­га­ни­зи­ра­ха ве­сел пра­з­ник за де­ца­та по слу­чай 1 юни – Ме­ж­ду­на­ро­ден ден на де­те­то. Продължете да четете 1 ЮНИ В УСМИВКИТЕ НА ТЪРГОВИЩКИТЕ ДЕЦА!

Община Търговище ще депонира при нужда отпадъци на Регионалното депо в Шумен

Община Търговище ще депонира отпадъците на Регионалното депо за неопасни отпадъци в кв. “Давдядово“, Шумен след запълване капацитета на Регионалното ни депо в село Пайдушко. Това беше гласувано днес на заседание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен. Продължете да четете Община Търговище ще депонира при нужда отпадъци на Регионалното депо в Шумен

Изтича срокът на кампаниите за чипиране на домашни кучета

Изтича и отлагателният срок (31.05.2018 г.) за местните кампании за чипиране на домашните кучета, а през юни в община Търговище предстоят масови проверки с налагане на санкции на недобросъвестните стопани. Продължете да четете Изтича срокът на кампаниите за чипиране на домашни кучета

6 акта за шумна музика са издадени в Търговище през май

5 акта на физически и 1 на юридическо лица за шумно озвучаване с музикални и усилвателни уредби са съставени от Районното управление в Търговище по Наредбата за опазване на обществения ред в общината през май. Продължете да четете 6 акта за шумна музика са издадени в Търговище през май

Продължава плановото косене на тревните площи в Търговище

Общинското предприятие „Флора“ продължава плановото косене на тревните площи на територията на град Търговище, което започна през месец април. Продължете да четете Продължава плановото косене на тревните площи в Търговище

Община Търговище засилва мерките за пожарна безопасност по време на жътвената кампания

Община Търговище засилва мерките за пожарна безопасност по време на жътвената кампания. Със заповед на кмета д-р Дарин Димитров се забранява паленето на огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в посевите и на разстояние по-малко от 50 метра от тях. Мерките са в сила до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. Продължете да четете Община Търговище засилва мерките за пожарна безопасност по време на жътвената кампания

Община Търговище обявява търг за отдаване под наем на земеделски земи

Община Търговище обявява търг за отдаване под наем и аренда на 446 имота за земеделско ползване. Търгът ще се проведе на 31 май от 9.00 часа в зала 74 на местната администрация. Подаването на документи за участие е в срок до 16.00 часа на 30 май. Продължете да четете Община Търговище обявява търг за отдаване под наем на земеделски земи

ЧЕСТИТ 24 МАЙ – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост!

Търговище отбеляза 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост с тържествено шествие. Продължете да четете ЧЕСТИТ 24 МАЙ – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост!

Община Търговище присъди годишните награди за образование, изкуство и култура

18 културни дейци, учители, ученици и състави от Търговище получиха признание за приноса си за развитието на града ни на церемония по случай Деня на българската просвета и култура и славянската писменост – 24 май. Продължете да четете Община Търговище присъди годишните награди за образование, изкуство и култура