До 1 декември дружества и земеделски производители плащат авансови вноски за 2023 година

На 1 декември изтича срокът за плащане на месечната авансова вноска за декември и авансовата вноска за трето тримесечие на 2023 година, които фирмите и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ, както и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа, декларираха до 15 ноември тази година.

Продължете да четете До 1 декември дружества и земеделски производители плащат авансови вноски за 2023 година

Интерактивен информационен екран започва да функционира в Художествена галерия „Проф. Н. Маринов“- Търговище

В Художествена галерия „Проф. Н. Маринов“ бе представен Интерактивен информационен екран или Киоск, създаден по “Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти-22” на Националния фонд „Култура“.

Продължете да четете Интерактивен информационен екран започва да функционира в Художествена галерия „Проф. Н. Маринов“- Търговище