ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ПОСЕТИ ПОЧИВНАТА БАЗА В БАЛЧИК

Панайот Димитров – заместник областен управител на област Търговище посети почивната база на община Търговище в гр. Балчик. Продължете да четете ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ПОСЕТИ ПОЧИВНАТА БАЗА В БАЛЧИК

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН

Панайот Димитров – заместник областен управител на област Търговище участва в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет към РСР в Североизточен район (СИР), което се проведе в гр. Балчик. Продължете да четете ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН

Движението в част от ул. „Христо Ботев“ ще се осъществява еднопосочно

Във връзка с ремонтните дейности по фасадата на I OУ „Христо Ботев“ движението на моторни превозни средства по ул. „Христо Ботев“ ще се осъществява еднопосочно в участъка от кръстовището с Центъра за младежки дейности и инициативи до сградата на Държавен куклен театър – Търговище. Продължете да четете Движението в част от ул. „Христо Ботев“ ще се осъществява еднопосочно

Шест призови отличия за Балетна формация “Търговище” от международен фестивал в Златни пясъци

Шест престижни награди във всички възрастови групи и категории, в които се представи, спечели Балетна формация „Търговище”, към Младежки дом, в Международен детско – юношески фестивал-конкурс „Свят, изкуство и море” 2018.

Продължете да четете Шест призови отличия за Балетна формация “Търговище” от международен фестивал в Златни пясъци

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОБХОДИ ЯЗОВИРИ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Днес, 26.06.2018 г. заместник областният управител на област Търговище г-н Панайот Димитров, придружен от Петър Петров – експерт по отбранително-мобилизационна подготовка от администрацията, направи оглед на състоянието на 8 язовира в общините Търговище и Омуртаг. Продължете да четете ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОБХОДИ ЯЗОВИРИ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Панайот Димитров е новият зам.областен управител

На пресконференция днес в областното управление бе представен новият зам.областен управител Панайот Димитров. Той заема мястото на освободения Стефан Иванов поради недобра комуникация. Продължете да четете Панайот Димитров е новият зам.областен управител

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОТКРИ НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ

Търговище е домакин на Национално съвещание на професионалните гимназии по лека промишленост, организирано от Националната асоциация на училищата по мода (НАУМ). Продължете да четете ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОТКРИ НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПРИЕ СТАНОВИЩЕ ЗА КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ В МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ

На 25.06.2018г. по инициатива на директора на РЗОК Търговище се проведе заседание на Комисията, която изработи Областната здравна карта на област Търговище. Продължете да четете ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПРИЕ СТАНОВИЩЕ ЗА КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ В МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ

ОТ 2 ЮЛИ ЗАПОЧВАТ РАЗКОПКИТЕ НА КРЕПОСТТА МИСИОНИС

Ар­хе­о­ло­ги­че­с­ки­те раз­ко­п­ки на кре­по­ст­та Ми­си­о­нис край Тър­го­ви­ще за­по­ч­ват на 2 юли. За цел­та ве­че са оси­гу­ре­ни 140 000 лв. – 100 000лв. от дър­жа­в­ния бю­джет, 30 000 лв. от Об­щи­на Тър­го­ви­ще и да­ре­ние от 10 000 лв. Ве­че еки­път за ра­бо­та на те­рен е оком­п­ле­к­то­ван, по­д­го­то­в­ка­та за Ар­хе­о­ло­ги­че­с­ко ля­то- 2018 г. е за­д­ви­же­на, а ръ­ко­во­ди­те­ли на раз­ко­п­ки­те ще бъ­дат проф.Ни­ко­лай Ов­ча­ров и ар­хе­о­ло­гът Ан­гел Ко­на­к­ли­ев, ос­ве­до­ми за „Зна­ме” Ма­г­да­ле­на Же­че­ва, ди­ре­к­тор на Ре­ги­о­нал­ния ис­то­ри­че­с­ки му­зей в Тър­го­ви­ще.