НОЩНО ГИШЕ НА АПТЕКА МЕДИКА

Панацея ЕООД, като отчита дългите години липса на денонощна аптека в Търговище и нарастващата потребност от такава, информира жителите на региона, че ще се опита да разреши този проблем – на този етап макар и частично.

Продължете да четете НОЩНО ГИШЕ НА АПТЕКА МЕДИКА