Работна среща на Областният координационен център по Механизма за задържане на деца в училище

Днес, 03 септември 2018 г. г-н Митко Стайков откри първата работна среща на новосъздадения Областен координационен център във връзка с ПМС №100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Продължете да четете Работна среща на Областният координационен център по Механизма за задържане на деца в училище