Д-Р ВЕНКА СТОЯНОВА Е НОВИЯТ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ТЪРГОВИЩЕ В ПАРЛАМЕНТА

След като стана ясно, че Теменужка Петкова е министър на енергетиката в 44-то Народно събрание ЦИК излезе с решение кой да я замести като народен представител за 28 МИР – Търговище. И това е д-р Венка Стоянова. Тя ще бъде отново гласът на Търговище в парламента. Припомняме, че д-р Стоянова бе трета в листата с кандидати за народни представители от ПП ГЕРБ, но събра най-много преференциален вот от останалите си колеги. Решението на ЦИК предстои да се обнародва в „Държавен вестник”.

ПРОДУКЦИЯ С МАРКА “БЪЛГАРСКО”

Дни  пре­ди Ге­ор­гьо­в­ден раз­го­ва­ря­ме с инж.Пе­т­ко МА­ТЕ­ЕВ, из­пъл­ни­те­лен ди­ре­к­тор  на ЛВК „Вин­п­ром”-Тър­го­ви­ще за про­ду­к­ци­я­та, ко­я­то фер­ма­та във Вар­дун про­из­ве­ж­да с мар­ка „бъл­гар­с­ко”. Продължете да четете ПРОДУКЦИЯ С МАРКА “БЪЛГАРСКО”