В Област Търговище ще се сформират екипи в подкрепа на деинституционализацията на деца и възрастни

През месец април т.г., стартира реализацията на дейност 2 по проект „Обособяване на екипи за специализирана подкрепа и кризисна интервенция в подкрепа на деинституционализацията на деца и възрастни, включващи широк спектър специалисти“. Продължете да четете В Област Търговище ще се сформират екипи в подкрепа на деинституционализацията на деца и възрастни

30 стипендии за даровити деца отпуска Община Търговище

30 са стипендиите, които ще бъдат присъдени на даровити ученици от Търговище. Това опредени комисия в състав: инж. Хатидже Алиева – председател на Общински съвет Търговище, Силвия Доманова – мл. експерт „Образование” в дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Търговище, Стефан Станчев – ст. експерт „Организация на средното образование” в РУО-Търговище и общинските съветници Дамян Иванов, Анета Куманова,  Светослав Иванов и Николай Златков. Продължете да четете 30 стипендии за даровити деца отпуска Община Търговище