С разнообразни инициативи РИОСВ – Шумен ще отбележи Световния ден на околната среда

По повод Световния ден на околната среда – 5 юни,  РИОСВ-Шумен е подготвил разнообразни инициативи с ученици и деца от Шуменска и Търговищка област.

Продължете да четете С разнообразни инициативи РИОСВ – Шумен ще отбележи Световния ден на околната среда

Кметът на Търговище посрещна гости от Финландия

Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров днес посрещна група от Финландия, която посети града ни, за да отдаде почит на генерал Казимир Ернрот. Продължете да четете Кметът на Търговище посрещна гости от Финландия

Над 1150 са чипираните кучета в община Търговище

Над 1150 са чипираните кучета от началото на годината в община Търговище. Това сочат данните от Областна дирекция по безопасност на храните с отдел „Здравеопазване на животните”. Продължете да четете Над 1150 са чипираните кучета в община Търговище

За поредна година ГЕРБ организира празник за децата на Търговище

За поредна година ЖГЕРБ-Търговище и народният представител д-р Венка Стоянова организират празник за децата по случай 1 юни. Увеселителното шоу ще започне от 17:30 часа на 29 май / понеделник/ на площада пред Драматичния театър. Предвидени са игри, песни, забавления и торта за всички деца.

Изтеглиха печелившите в томболата на музея

На 23 май т.г., от 10 ч. в Славейковото училище бяха изтеглени печелившите участници в томболата, разиграна в Европейската нощ на музеите в Регионален исторически музей – Търговище. Продължете да четете Изтеглиха печелившите в томболата на музея

ОБЕДИНЕНИЕТО ГРАДИ БЪДЕЩЕТО

– Г-н Стай­ков, тре­та се­д­ми­ца от­ка­к­то сте на та­зи по­зи­ция – кои ще бъ­дат при­о­ри­те­ти­те в ра­бо­та­та Ви ка­то по­с­ре­д­ник ме­ж­ду ин­те­ре­си­те на дър­жа­ва­та и на пет­те тър­го­ви­щ­ки об­щи­ни? Продължете да четете ОБЕДИНЕНИЕТО ГРАДИ БЪДЕЩЕТО

НЕЗАБРАВИМО УЧАСТИЕ НА ТЪРГОВИЩКИЯ ДУХОВ ОРКЕСТЪР

Тра­ди­ци­он­но вся­ка го­ди­на Ду­хов ор­ке­с­тър на гр. Тър­го­ви­ще с ди­ри­гент  Кра­си­ми­ра Ко­ла­ро­ва-почетен гражданин на Търговище, по­лу­ча­ва по­ка­на от кме­та на Га­б­ро­во да се вклю­чат в Кар­на­вал Га­б­ро­во, кой­то та­зи го­ди­на бе­ше под мо­то­то „Да из­ку­ку­ри­га­ме от смях”. Продължете да четете НЕЗАБРАВИМО УЧАСТИЕ НА ТЪРГОВИЩКИЯ ДУХОВ ОРКЕСТЪР