ЗКПУ „ЖИТНИЦА”

с.Кръшно

ДО:

ЧК на ЗКПУ „Житница”, с.Кръшно

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ОТ: УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на ЗКПУ „Житница”, ЕИК: 826047901, със седалище и адрес на управление: Република България, с.Кръшно, обл.Търговище

УВАЖАЕМИ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ,

На основание чл.16, ал.1 от Закона за кооперациите и чл.21, т.1 от Устава на Кооперацията, предвид Решение на Управителния съвет от 25.05.2022г., свикваме Извънредно общо събрание на ЗКПУ „Житница”, което ще се проведе на 18.06.2022г. /събота/ от 10:00 часа, в сградата на Читалището в с.Кръшно.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на нов Устава на кооперацията.

При липса на кворум, на основание Устава на Кооперацията и Закона за кооперациите, Общото събрание ще се проведе в същия ден, от 11:00 часа на същото място и при така обявения дневен ред, независимо от броя на членовете, които са се явили. Съгласно Устава на кооперацията, настоящата покана се счита за редовно връчена с публикуването й в средствата за масова информация и разлепването й на публични места, най-малко 14 дни преди провеждането на насроченото  Общо събрание.

На събранието могат да присъстват само редовни Член-кооператори.

Материалите за насроченото Извънредно общо събрание се намират в стопанската база на ЗКПУ „Житница” и са на разположение за запознаване с тях от страна на член – кооператорите.

31.05.2022г.                                                          С уважение:

УС на ЗКПУ „Житница”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *