НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ НАЛАГА РЕД, ЕСТЕТИКА И ДОСТЪПНА СРЕДА

Ин­тер­вю с гл. ар­хи­тект  на Об­щи­на Тър­го­ви­ще арх. Да­ри­на Ди­ми­т­ро­ва

– Ар­хи­тект Ди­ми­т­ро­ва, На­ре­д­ба­та за ре­да и ус­ло­ви­я­та за по­с­та­вя­не на пре­ме­с­т­ва­е­ми обе­к­ти и съ­о­ръ­же­ния на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Тър­го­ви­ще бе­ше при­е­та пре­ди бли­зо го­ди­на и по­ло­ви­на, но все още не е до­б­ре по­з­на­та сред гра­ж­да­ни­те и то­ва съ­з­да­ва про­б­ле­ми за спа­з­ва­не на ре­да. Не­ка изя­с­ним ка­к­ви обе­к­ти за­ся­га тя? Продължете да четете НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ НАЛАГА РЕД, ЕСТЕТИКА И ДОСТЪПНА СРЕДА

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ СТАРТИРА ПРОЕКТ “РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР.ТЪРГОВИЩЕ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”

Подробности в прикачените файлове:
Продължете да четете ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ СТАРТИРА ПРОЕКТ “РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР.ТЪРГОВИЩЕ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”

Да влезем в обувките на хората с увреждания

„Да влезем в обувките на хората с увреждания” – с този призив Търговище отбеляза 25-ата годишнина на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ). Продължете да четете Да влезем в обувките на хората с увреждания

В Славейковото училище представиха изложбата „От ръката тревненска”

Търговищенци уловиха атмосферата на старите занаяти с изложбата „От ръката тревненска”. Продължете да четете В Славейковото училище представиха изложбата „От ръката тревненска”

Търговище в усмивките и в културата на етносите и толерантността

Сцената на Драматичен театър – Търговище се превърна в музикална арена по повод Областния кръг на конкурса „Букет 2017/2018”.  Продължете да четете Търговище в усмивките и в културата на етносите и толерантността

ОРГАНИЗИРАТ БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ В ТЪРГОВИЩЕ

Фондация „АДРА България” е инициатор на проект „Преоткрий живота”- доброволческа инициатива, родена от желанието на група търговищки жители да бъдат полезни на своите съграждани в областта на здравната, социалната и духовната сфера. Продължете да четете ОРГАНИЗИРАТ БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ В ТЪРГОВИЩЕ

ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ЛИ ЧАКАЛНЯТА ЗА ПЪТНИЦИ ДА БЪДЕ ПРИЮТ ЗА БЕЗДОМНИЦИ?!

Сним­ка­та е от 17.09., 6 ч. и 37 мин, но то­ва е та­ка вся­ка су­т­рин, ка­з­ват хо­ра­та, ко­и­то ре­до­в­но пъ­ту­ват с вла­ка за Пло­в­див. Продължете да четете ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ЛИ ЧАКАЛНЯТА ЗА ПЪТНИЦИ ДА БЪДЕ ПРИЮТ ЗА БЕЗДОМНИЦИ?!

САМО В ЕДИН ДЕН ЛИ ЧИСТИМ ТЪРГОВИЩЕ?!

Тази гледка заснехме на 25.09., 8.00 часа, на ъгъла между ул. “Перник” и “Палаузов” 21. На следващия ден – 26.09. положението беше същото, а няколко души встрани обсъждаха инициирането на подписка за намаляване на местен данък смет.