Ученици от Търговище – сред най-добрите в програмата “ДАЙ СТАРТ НА УСПЕХА”

Уче­ни­ци от 2 учи­ли­ща в Тър­го­ви­ще – I-во СУ “Све­ти Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци” и II-ро СУ “Проф. Н. Ма­ри­нов” взе­ха уча­с­тие в на­ци­о­нал­на­та об­ра­зо­ва­тел­на про­г­ра­ма „Дай старт на ус­пе­ха”, ор­га­ни­зи­ра­на от Junior Achievement Бъл­га­рия и Ко­ка-Ко­ла Хе­ле­ник Бо­тъ­линг Към­па­ни Бъл­га­рия. Продължете да четете Ученици от Търговище – сред най-добрите в програмата “ДАЙ СТАРТ НА УСПЕХА”

ВСЕКИ УЧИТЕЛ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ Е ЕДИН КАРАЯН В СВОЯТА ОБЛАСТ

Силно бях впечатлена от един телевизионен филм тези дни за финландската образователна система, която оказва се, че е най-успешната засега, защото за най-кратко време постига най-високи резултати. Впечатлиха ме принципите, на които е заложила и които явно дават резултат. Продължете да четете ВСЕКИ УЧИТЕЛ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ Е ЕДИН КАРАЯН В СВОЯТА ОБЛАСТ

Ротавирусите – какво представляват и как да се борим с тях?

Община Търговище бе домакин на дискусия, посветена на ротавирусните инфекции. Срещата бе инициирана от Фондация МОСТ – медии, общество, семейство, традиции, с председател Юлия Пискулийска, а модератор на кръглата маса бе д-р Нигяр Джафер, зам.-председател на Народното събрание. Продължете да четете Ротавирусите – какво представляват и как да се борим с тях?

Фестивал на здравето ще се проведе в Търговище

За трети пореден път в Търговище се организира фестивал на
здравословния начин на живот ” Здравей, Здраве”, като част от
национална доброволческа инициатива с идеална цел.  Продължете да четете Фестивал на здравето ще се проведе в Търговище

Европейски дни на наследството 2017 – „ТРАДИЦИЯ И ВДЪХНОВЕНИЕ”

През месец септември в цялата страна ще бъдат провеждани различни дейности, посветени на Европейските дни на наследството 2017, инициирани и организирани от Министерството на културата. Продължете да четете Европейски дни на наследството 2017 – „ТРАДИЦИЯ И ВДЪХНОВЕНИЕ”

БАЙ ХАМИТ-ЧОВЕКЪТ ОТ СЪСЕДНИЯ ДВОР

С не­го се сре­ща­ме по­ч­ти все­ки ден – ей та­ка, по съ­се­д­с­ки. Хамит Шукриев, 60 г. е слу­жи­тел в съ­се­д­на­та на ре­да­к­ци­я­та на в.”Зна­ме” пър­ва де­т­с­ка гра­ди­на „Ве­се­лу­ш­ко” и от­го­ва­ря за по­д­д­ръ­ж­ка­та на сгра­да­та и дво­ра на де­т­с­ко­то за­ве­де­ние. Продължете да четете БАЙ ХАМИТ-ЧОВЕКЪТ ОТ СЪСЕДНИЯ ДВОР