Определени са изпълнителите на обектите от образователната инфраструктура по „Региони в растеж”

Определени са изпълнителите на обществената поръчка за основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обектите от образователната инфраструктура, включени в инвестиционната програма на Община Търговище по Оперативна програма „Региони в растеж”. Продължете да четете Определени са изпълнителите на обектите от образователната инфраструктура по „Региони в растеж”