Регионалната здравна инспекция обяви започването на противогрипна кампания

Грипът е най-разпространеното заразно заболяване, което всяка година поразява 20% от възрастните и над 40% от децата. Причинява се от вируси, попаднали в носоглътката на човека.

Продължете да четете Регионалната здравна инспекция обяви започването на противогрипна кампания

Община Търговище обяви първата обществена поръчка за образователната инфраструктура по „Региони в растеж”

Първата процедура за избор на изпълнители за образователната инфраструктура, от Инвестиционната програма по „Региони в растеж”, обяви Община Търговище.

Продължете да четете Община Търговище обяви първата обществена поръчка за образователната инфраструктура по „Региони в растеж”

Консултации, свикани от кмета на Търговище, определиха съставите на СИК за изборите

Парламентарно представените политически сили в Търговище постигнаха съгласие за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум на 06.11.2016 г.

Продължете да четете Консултации, свикани от кмета на Търговище, определиха съставите на СИК за изборите

ТЪРГОВИЩЕ – ГРАД НА ТОЛЕРАНТНОСТТА МЕЖДУ РЕЛИГИИ, ЕТНОСИ И КУЛТУРИ

Интервю на д-р Кър­джа­ли­ев, де­пу­тат от ДПС за
Тър­го­ви­щ­ки ре­ги­он

20160917_145016

– Д-р Кър­джа­ли­ев, Вие мно­го че­с­то се сре­ща­те с хо­ра­та от Тър­го­ви­щ­ки ре­ги­он. За ка­к­во най-че­с­то Ви тър­сят те, ка­к­ви про­б­ле­ми ре­ша­ва­те – знае се, че в сти­ла Ви е да ра­бо­ти­те по про­б­ле­ми­те на ре­ги­о­на още от пър­вия ден след из­бо­ри­те…

Продължете да четете ТЪРГОВИЩЕ – ГРАД НА ТОЛЕРАНТНОСТТА МЕЖДУ РЕЛИГИИ, ЕТНОСИ И КУЛТУРИ

БЯХ ПРЕБИТА ПРЕД ОЧИТЕ НА ДЕЦАТА МИ

Пи­с­мо на броя

Мъ­жът ме уда­ри с та­ка­ва стра­ш­на си­ла, че чух са­мо как про­пи­щя тъ­пан­че­то на ухо­то ми и до­й­де мра­кът. Ня­къ­де да­ле­ч­но чу­вах зву­ка от дру­ги­те уда­ри…Па­д­нах на зе­мя­та и усе­тих ри­т­ник в кра­ка си. То­зи ри­т­ник ме вър­на в ре­ал­но­ст­та…

Продължете да четете БЯХ ПРЕБИТА ПРЕД ОЧИТЕ НА ДЕЦАТА МИ

Втори лауреат на престижно ротарианско отличие в Търговище

Строителният предприемач Тошко Райчев стана втория търговищенец, получил престижното отличие “Пол Харис Фелоу”, което Ротари Интернешънъл връчва за безкористна служба на обществото.

Продължете да четете Втори лауреат на престижно ротарианско отличие в Търговище