Проектът за обновяване на зони от кв. „Запад” 2 предвижда и ново озеленяване

Във връзка с благоустрояването на кв. „Запад“ 2 в Търговище започна премахване на дървесна растителност в района, попадащ в обхвата на проекта: „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Продължете да четете Проектът за обновяване на зони от кв. „Запад” 2 предвижда и ново озеленяване