Увредена дървесина на територията на ДГС-Омуртаг

През последните няколко месеца на територията на ДГС-Омуртаг се наблюдава интензивно съхнене в иглолистните насаждения, което към този момент е обхванало 150.12 ха гори. Вече са инвентаризирани 23 175 кубически метра от увредената дървесина и е възложен добив за 19 190 кубически метра от нея. На територията на Североизточното държавно предприятие инвентаризираната, увредена дървесина е 45 505 кубически метра. Продължете да четете Увредена дървесина на територията на ДГС-Омуртаг