Тренировъчно занятие за спасителни действия при пожар бе проведено в гр. Антоново

Целта му бе да бъде тествано как се осъшествява на практика взаимодействието между институциите, включени в единната спасителна система, и да бъде установена степента на готовност на съответните екипи за навременни и адекватни действия в кризисни ситуации. Продължете да четете Тренировъчно занятие за спасителни действия при пожар бе проведено в гр. Антоново