ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЪРГОВИЩЕ

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, председателят на ОбС Търговище СВИКВА

Заседание на Общински съвет Търговище на  29 ноември  2018 г. /четвъртък/ от 09.00 ч.  в Зала  “Христо Самсаров” на Общината при следния проект за ДНЕВЕН  РЕД: Продължете да четете ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЪРГОВИЩЕ