Приети заявления за получаване на безплатни винетни стикери за 2017г.; до 25.01. за 2018г.

В Дирекции „Социално подпомагане“ в област Търговище от 01.12.2017г. е започнал прием на заявления за получаване на безплатни винетни стикери валидни за 2018г. Продължете да четете Приети заявления за получаване на безплатни винетни стикери за 2017г.; до 25.01. за 2018г.