Търговище се включи в отбелязването на 139-та годишнина от Освобождението на България

С молебен за здраве и благоденствие започна празничната програма на Община Търговище в деня на Националния празник – 3 март.

Продължете да четете Търговище се включи в отбелязването на 139-та годишнина от Освобождението на България

Търговищки деца представиха уникална изложба за 3-ти март

Регионална библиотека „Петър Стъпов” – Търговище бе домакин на изложбата „Портрети на велики българи”.

Продължете да четете Търговищки деца представиха уникална изложба за 3-ти март

“И ДНЕС ЙОЩ БАЛКАНЪТ…”

ИВАНКА БОТЕВА

Да за­мъл­чим. По­не на то­зи ден. По­не за миг. Един един­с­т­вен миг, в кой­то све­то­ст­та да осе­ни и най-скре­жа­са­ли­те сър­ца и да се­к­нат гла­со­ве­те на оне­зи, де­то без­съ­ве­с­т­но и без­па­ме­т­но се мъ­чат да пре­к­ро­я­ват и пре­и­на­ча­ват ис­то­ри­я­та ни – Ру­сия тръ­г­на­ла да се бие не за из­с­т­ра­да­ли­те бъл­га­ри, а за сво­и­те си ин­те­ре­си, по-до­с­той­но щя­ло е да бъ­де са­ми да си из­во­ю­ва­ме сво­бо­да­та.

Продължете да четете “И ДНЕС ЙОЩ БАЛКАНЪТ…”