Образованието и капиталовата програма са сред приоритетите на бюджет 2021 г.

Г-н Велчев, на първата си за годината сесия на 28 януари Общинския съвет прие бюджета на общината за 2021 г. Вече знаем, че бюджета е с 11 милиона по-голям от миналогодишния. Вие как го определяте?

Да, така е. С 11,4 милиона бюджета е по-голям в сравнение с 2020 година. Това увеличение, разбира се, е добро за общината, но, както на проведеното публично обсъждане на бюджета, така и на сесията, аз обясних откъде идва това увеличение. Имаме увеличение, но имаме и намаление. Планираните собствени приходи в бюджета са по-малко с почти 400 хил. лева, а това са постъпленията от местните данъци и такси, както и приходите от икономически дейности и услуги. За първи път по-този показател сме планирали намаление, като досега винаги тези приходи са нараствали през годините. А причината за това е видима. В условията на пандемия, няма как да предвидим ръст на собствените приходи. И тук е добре това, че другите източници в приходната част компенсират това намаление, а това са трансферите от централния бюджет и преходния остатък по сметките ни от миналата година, които са над 11 милиона. Така че, мога да определя бюджета като добре балансиран и разпределен в рамките на възможностите, които дава приходната част.

И след като казвате, че местните приходи ще са по-малко, това означава, че не сте ги компенсирали с увеличение на данъците?

Местните данъци, както и такса „битови отпадъци“ остават без изменение през 2021 година. Освен това, ще има намаление на таксите за детските градини, защото държавата предвиди механизъм за тяхното компенсиране към общините.

Как разпределихте разходите в бюджета? Защото знаем, че хората се интересуват повече от това как се харчат обществените пари, а не как се формират приходите.

Така е, но за да планираме разходите, първо трябва да си знаем приходите. В общинските бюджети не може да се планира дефицит. Като цяло разходната част не се отличава съществено от предходните години, като разбира се увеличението по бюджета е разпределено по функциите и дейностите на общината. Целият бюджет е малко над 69 милиона лева. От тях, както и досега най-голям дял има функция „Образование“ с близо 30 милиона лева. Това са 43 % от бюджета, а парите са за общинските училища и детски градини. Повече са парите и за другите функции – здравеопазване, социално осигуряване, икономически дейности. Тук е добре до уточним, че почти 40 млн. лева от бюджета, в които са и разходите за образование, са държавно делегирани дейности. Това означава, че средствата идват от държавата и се разпределят по държавни стандарти, където разпределителната роля на общината е минимална. И тъй като знам, че при всички обсъждания, на бюджета, които сме провеждали, основните въпроси са насочени към капиталовата програма на общината, искам да отбележа, че тя има значителен ръст през тази година и заедно със средствата от Европейския съюз е близо 11 милиона лева. Това е второто по значимост перо от разходната част на бюджета.

Има ли нещо, което не успяхте да планирате в бюджета?

Е, винаги има нещо което остава за следващия път. Казах, че капиталовата програма е голяма. Никога не сме имали толкова пари за инфраструктура. Виждате колко пари са предназначени за улиците, но няма как да асфалтираме всички повредени улици в общината. И в семейния бюджет е така – винаги имаш нужда от повече разходи, отколкото са приходите.”З”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *