С ДУША, ВЛЮБЕНА В ИЗКУСТВОТО

За пореден път Търговище може да се гордее с талантите си. Градът ни не спира да изненадва с културни прояви, зад които стоят наши деца, младежи, преподаватели и развиващи се в различни сфери на изкуството професионалисти. Продължете да четете С ДУША, ВЛЮБЕНА В ИЗКУСТВОТО

ВЯРВАМ,ЧЕ ЩЕ СТАНЕМ МАЛКО ПОВЕЧЕ ЧОВЕЦИ И ЩЕ ИЗЛЕЗЕМ ОТ ПУСТИНЯТА

Интервю с Йордан Минчев

-Ко­га­то че­тох тво­и­те са­ти­ри­ч­ни раз­ка­зи, все те ви­ж­дах ка­то ка­фе­джия в ка­фе­не­то на пар­ла­мен­та, не в тво­е­то Дан­ко­во ка­фе­не, ка­к­то ти пи­шеш.  Продължете да четете ВЯРВАМ,ЧЕ ЩЕ СТАНЕМ МАЛКО ПОВЕЧЕ ЧОВЕЦИ И ЩЕ ИЗЛЕЗЕМ ОТ ПУСТИНЯТА

20 награди за Балетна формация „Търговище”

Балетна формация „Търговище”, към Младежки дом-Търговище, с ръководители Мариам Макарнаян и Севдалина Стойчева се представи на много високо ниво по време на Международния танцов фестивал „Movmnt”  в Русе. Продължете да четете 20 награди за Балетна формация „Търговище”

Кметът разпореди спешни мерки за района на битпазара

Днес кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров, секретарят Христалина Халачева и гл. инженер Димо Димов проведоха среща с  представители на живущите в квартала, в който се провежда т.нар. битак.

Продължете да четете Кметът разпореди спешни мерки за района на битпазара

Община Търговище въвежда допълнителен контрол за почистването на улиците

Засилване  контрола върху качеството на почистване, с изготвяне на график по дни за улиците, които ще се чистят; отчет за свършената работа; контролен лист, с извършени проверки, въведе Община Търговище.

Продължете да четете Община Търговище въвежда допълнителен контрол за почистването на улиците

ПРОЛЕТ В МУЗЕЯ

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ТЪРГОВИЩЕ организира нова образователна програма за деца – ПРОЛЕТ В МУЗЕЯ 2017. Тя ще се проведе в пет последователни дни на ученическата ваканция в периода 10 – 14 април 2017 г. и е предназначена за ученици от 9 до 12 год.

Продължете да четете ПРОЛЕТ В МУЗЕЯ

РОТАРИ ОБНОВЯВА ПАМЕТНИКА НА КУРУТО

С да­ри­тел­с­ка­та по­д­к­ре­па на Ро­та­ри клуб – Тър­го­ви­ще се връ­ща бля­съ­кът на па­ме­т­ни­ка на Ни­ко­ла Си­мов-Ку­ру­то, зна­ме­но­се­цът на Бо­те­ва­та че­та. Те­зи дни мо­ну­мен­тът бе­ше из­мит с во­до­с­т­руй­ка от ра­бо­т­ни­ци на стро­и­тел­ния пре­д­п­ри­е­мач и ро­та­ри­а­нец То­ш­ко Рай­чев. С те­че­ние на вре­ме­то, па­ме­т­ни­кът бе­ше по­си­вял и мръ­сен за­ра­ди на­с­ло­е­ни прах и кал.

Продължете да четете РОТАРИ ОБНОВЯВА ПАМЕТНИКА НА КУРУТО