Международен ден на възрастните хора

Честит празник, мили хора!

По традиция всяка година на 1 октомври се празнува Международен ден на възрастните хора. Искам да Ви поздравя и да Ви пожелая много здраве, щастие, късмет, радост и любов на Вас и Вашите семейства, деца, внуци и правнуци.

Изказвам уважението си към Вас – хората с бели и побелели коси, които изградихте България. Благодаря Ви за усилията, които полагате, за да възпитавате следващите поколения в любов към Отечеството и към българските традиции и култура. Нека бодрият дух никога не Ви напуска! Весел и щастлив празник!

ПЕТЪР БАХНЕВ,  председател на Общинския съюз на пенсионерите в Търговище

Митко Стайков откри Европейския ден на спорта в училище „Н.Й.Вапцаров“ в с.Врани кон

Училищата в област Търговище отбелязват Европейския ден на спорта в училище с редица прояви. Продължете да четете Митко Стайков откри Европейския ден на спорта в училище „Н.Й.Вапцаров“ в с.Врани кон

НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ НАЛАГА РЕД, ЕСТЕТИКА И ДОСТЪПНА СРЕДА

Ин­тер­вю с гл. ар­хи­тект  на Об­щи­на Тър­го­ви­ще арх. Да­ри­на Ди­ми­т­ро­ва

– Ар­хи­тект Ди­ми­т­ро­ва, На­ре­д­ба­та за ре­да и ус­ло­ви­я­та за по­с­та­вя­не на пре­ме­с­т­ва­е­ми обе­к­ти и съ­о­ръ­же­ния на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Тър­го­ви­ще бе­ше при­е­та пре­ди бли­зо го­ди­на и по­ло­ви­на, но все още не е до­б­ре по­з­на­та сред гра­ж­да­ни­те и то­ва съ­з­да­ва про­б­ле­ми за спа­з­ва­не на ре­да. Не­ка изя­с­ним ка­к­ви обе­к­ти за­ся­га тя? Продължете да четете НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ НАЛАГА РЕД, ЕСТЕТИКА И ДОСТЪПНА СРЕДА

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ СТАРТИРА ПРОЕКТ “РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР.ТЪРГОВИЩЕ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”

Подробности в прикачените файлове:
Продължете да четете ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ СТАРТИРА ПРОЕКТ “РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР.ТЪРГОВИЩЕ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”

Да влезем в обувките на хората с увреждания

„Да влезем в обувките на хората с увреждания” – с този призив Търговище отбеляза 25-ата годишнина на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ). Продължете да четете Да влезем в обувките на хората с увреждания

В Славейковото училище представиха изложбата „От ръката тревненска”

Търговищенци уловиха атмосферата на старите занаяти с изложбата „От ръката тревненска”. Продължете да четете В Славейковото училище представиха изложбата „От ръката тревненска”

Търговище в усмивките и в културата на етносите и толерантността

Сцената на Драматичен театър – Търговище се превърна в музикална арена по повод Областния кръг на конкурса „Букет 2017/2018”.  Продължете да четете Търговище в усмивките и в културата на етносите и толерантността

ОРГАНИЗИРАТ БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ В ТЪРГОВИЩЕ

Фондация „АДРА България” е инициатор на проект „Преоткрий живота”- доброволческа инициатива, родена от желанието на група търговищки жители да бъдат полезни на своите съграждани в областта на здравната, социалната и духовната сфера. Продължете да четете ОРГАНИЗИРАТ БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ В ТЪРГОВИЩЕ