Заместник областният управител бе гост на празненството на читалището в с. Съединение

Днес, 31.10.2018г., заместник областният управителна Търговище г-н Панайот Димитров приветства жителите и гостите на село Съединение по случай 90-годишнината от създаването на Народно читалище „Пробуда- 1928“.
Продължете да четете Заместник областният управител бе гост на празненството на читалището в с. Съединение

Областният управител бе гост на концерта на читалището в Омуртаг

На 30.10.2018 г. Народно читалище „Отец Паисий – 1870” – гр. Омуртаг отбеляза с тържествен концерт Деня на народните будители – 1 ноември и 40 години от създаването на Народния оркестър към Любителския фолклорен ансамбъл „Лисец”. Продължете да четете Областният управител бе гост на концерта на читалището в Омуртаг

Утре стартира традиционната акция на полицията „ЗИМА“

Необходимо е водачите да проверят отново техническата изправност на автомобилите си и да ги подготвят за движение при зимни условия. Продължете да четете Утре стартира традиционната акция на полицията „ЗИМА“

Проведе се заседание за изясняване готовността на област Търговище за зимния сезон 2018/2019г.

Oбластният управител г-н Митко Стайков проведе редовно заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия за изпълнение на Плана за защита при бедствия относно готовността за предстоящия зимен сезон. Продължете да четете Проведе се заседание за изясняване готовността на област Търговище за зимния сезон 2018/2019г.

Тази вечер – Концерт за Деня на народните будители „Обичам те, Българийо!“

Концерт, посветен на Деня на народните будители, ще бъде изнесен на 29 октомври, от 18.00 часа в Драматичен театър – Търговище. Проявата е под наслов „Обичам те, Българийо!“ и се организира от Обществен комитет „Васил Левски“, с подкрепата на Община Търговище. Продължете да четете Тази вечер – Концерт за Деня на народните будители „Обичам те, Българийо!“

Нови правила за отглеждане на селскостопански животни предвижда проект за общинска наредба

В жилищните зони на град Търговище не се допуска отглеждането на селскостопански животни и птици с изключение на декоративни видове. Продължете да четете Нови правила за отглеждане на селскостопански животни предвижда проект за общинска наредба

Заседава Общинският щаб за зимната подготовка

 Общинският щаб за защита от бедствия и аварии набеляза мерки за осигуряване на ресурси, техника и екипи за действие при усложнена зимна обстановка. В заседанието на щаба, което беше свикано със заповед на кмета д-р Дарин Димитров, участваха представители на полицията, БКС, противопожарна защита, „Енерго-Про мрежи”, „Напоителни системи”, „ВиК”, Държавно горско стопанство и други. Продължете да четете Заседава Общинският щаб за зимната подготовка

Още 7 двойки с репродуктивни проблеми ще бъдат подпомогнати от Община Търговище

Още 7 двойки са одобрени за финансиране след втория за годината прием на заявления за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми, който Община Търговище обяви през септември. Така, след като през април бяха одобрени други 8 двойки, общият брой на подпомогнатите през годината семейства става 15. Всички те ще получат до 2500 лв. за изследвания и процедури. В предходната 2017 г. са подпомогнати 9 семейства или лица, живеещи на семейни начала. Продължете да четете Още 7 двойки с репродуктивни проблеми ще бъдат подпомогнати от Община Търговище

НАШИТЕ УЧИТЕЛИ – БУДИТЕЛИ

По тра­ди­ция, го­ди­ш­ни­те сре­щи със съ­у­че­ни­ци се пра­вят по вре­ме на май­с­ки­те пра­з­ни­ци, по­с­ве­те­ни на бъл­гар­с­ка­та пи­с­ме­ност и кул­ту­ра. Продължете да четете НАШИТЕ УЧИТЕЛИ – БУДИТЕЛИ

Концерт, който премина на един дъх…

  1. С на­с­т­ро­е­ние, ху­ба­ва му­зи­ка и в при­я­т­на ат­мо­с­фе­ра тър­го­ви­щен­ци се при­съ­е­ди­ни­ха към пра­з­ни­ка на ОНЧ „На­пре­дък – 1864″ – Ди­ми­т­ро­в­ден. Ос­вен не­го, Об­ла­с­т­ни­ят ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър – Тър­го­ви­ще сло­жи край на на­ци­о­нал­на­та ини­ци­а­ти­ва гра­ж­дан­с­ки ди­а­лог: „Бъ­де­ще­то на Ко­хе­зи­он­на­та по­ли­ти­ка на ЕС”, с ко­е­то пра­з­ни­ч­ни­те ини­ци­а­ти­ви ста­на­ха две. Продължете да четете Концерт, който премина на един дъх…