Удължава се срокът за кандидатстване в първа група в детските градини в Търговище

 Удължава се с един месец от отмяна на извънредното положение срокът за кандидатстване за прием в първа група в детските градини на територията на община Търговище. Това съобщава кметът д-р Дарин Димитров в писмо до директорите на детските заведения.  Продължете да четете Удължава се срокът за кандидатстване в първа група в детските градини в Търговище

Д Е К Л А Р А Ц И Я  от ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ за състоянието на яз. Тича

До г-н ЕМИЛ ДИМИТРОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ       

Д Е К Л А Р А Ц И Я  от ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

Уважаеми г-н министър, 

Общинският съвет Търговище, както и мнозинството граждани на нашата община, с изключително внимание следим състоянието на основните водоизточници, които ползваме за питейно-битови нужди. С тревога научаваме, че проблемите с водоснабдяването на община Търговище и на съседните общини Шумен и Велики Преслав значително ще се задълбочат през следващите месеци, поради очакваните неблагоприятни метеорологични условия. 

Независимо, че язовир „Тича” е в активите на Министерството на земеделието, храните и горите, водата от него служи основно за задоволяване на питейно-битови нужди на  населението на трите общини. Разбираме нуждите и затрудненията на земеделските производители в района на Търговище, Велики Преслав и Шумен, породени от недостига на поливна вода, но считаме, че хуманитарните нужди на населението би следвало да бъдат с най-висок приоритет. Според нас, поради силно намаления обем на язовира, би било по-целесъобразно търсенето на алтернативни източници и начини за снабдяване с поливна вода. 

Информирани сме, че поливният канал от язовир „Тича“ е силно амортизиран и загубите оттам са много по-големи от количествата необходими за напояване. Безпокойството ни е породено и от честите аварии, както по магистралния водопровод, така и на места по остарялата водопроводна мрежа, която все още не е подменена. 

Всичко това, както и прогнозите за очаквано засушаване през 2020 г. и занапред, налага да се спре потреблението на вода от язовир „Тича” за всякакви непитейни нужди, включително и за Водноелектрическите централи, изградени под стената на язовира.

Уважаеми г-н министър, 

През последните месеци, в условията на пандемия заради COVID-19, населението на нашата страна се сблъсква с непозната до сега хуманитарна криза. От нашите и Вашите решения и действия зависи опазването на живота и здравето на жителите на община Търговище. Очакваме всички институции, ангажирани с решаването на този проблем да подходят изключително разумно и отговорно, като поставят на първо място интересите на хората от засегнатите общини.   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

200 нуждаещи се в община Търговище ще получават безплатен топъл обяд в условията на извънредно положение

200 нуждаещи се лица в община Търговище ще получават безплатен топъл обяд по целева програма “Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”. Услугата ще се предоставя всеки работен ден в периода от 4 май до 19 юни. Програмата предвижда и оказване на подкрепа чрез доставка на лекарства и продукти от първа необходимост, закупени с лични средства на потребителите.  Продължете да четете 200 нуждаещи се в община Търговище ще получават безплатен топъл обяд в условията на извънредно положение

„Флора“ продължава дейностите по облагородяване в Търговище

Общинското предприятие „Флора“ продължава дейностите по облагородяване на парка „Роден кът“ и на зелените площи в Търговище.  Продължете да четете „Флора“ продължава дейностите по облагородяване в Търговище

Дори не можем да си представим колко опасен е този коронавирус

И като градоначалник, и като лекар по професия, кметът д-р Дарин ДИМИТРОВ с коментар за актуалната ситуация в Търговищки регион

Продължете да четете Дори не можем да си представим колко опасен е този коронавирус

Вирусът е своенравен, ние – също, но нека не се налага да разбираме кой повече!

За актуалната обстановка в Търговище към момента, разговарям по телефона с д-р Стела Георгиева, завеждащ инфекциозно отделение в МБАЛ Търговище и с д-р Снежана Димова –педиатър и инфекционист.  

Продължете да четете Вирусът е своенравен, ние – също, но нека не се налага да разбираме кой повече!

Вандали унищожиха съдове за отпадъци в Търговище

Серия от вандалски прояви, свързани с повреда и унищожаване на съдове за битови отпадъци са извършени в паркове в Търговище.  Продължете да четете Вандали унищожиха съдове за отпадъци в Търговище

Посещенията на паркове и градини в Търговище ще се осъществяват по определен ред

Посещенията на парковете и градините в Търговище ще се осъществява по ред, определен със заповед на кмета д-р Дарин Димитров. Продължете да четете Посещенията на паркове и градини в Търговище ще се осъществяват по определен ред