Архив на категория: новини

Нови уникални разкрития на Мисионис

В първата си пресконференция за археологическо лято 2018 ръководителите на разкопките в Древния град Мисионис проф.Николай Овчаров и Ангел Конаклиев показаха мястото, където в миналото са правили кръщенета на възрастни хора. Продължете да четете Нови уникални разкрития на Мисионис

Ученици от румънското Търговище летуват в базата в Балчик по покана на местната администрация

17 ученици от побратимената ни румънска община Търговище летуват в морската ни база в Балчик по покана на местната администрация. Продължете да четете Ученици от румънското Търговище летуват в базата в Балчик по покана на местната администрация

Лятно училище за бъдещи първокласници стартира по проект „С грижа за теб“

На 16 юли, понеделник, започва лятно училище за бъдещи първокласници в Търговище. То ще се проведе в рамките на месец и се реализира от Община Търговище по проект „С грижа за теб“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Продължете да четете Лятно училище за бъдещи първокласници стартира по проект „С грижа за теб“

Сигнал за теч на газ пропан бутан

Днес в 7,20 ч в оперативния дежурен център на РДПБЗН-Търговище е получен сигнал на тел. 112 за възникнал теч на газ пропан бутан от цистерна на спряла за редовна проверка на гара Славяново, община Попово, товарна влакова композиция, която е пътувала в посока София. Своевременно на мястото на инцидента са пристигнали екипи на РСПБЗН-Попово. Продължете да четете Сигнал за теч на газ пропан бутан

Община Търговище осигури ремонти и на 16 улици в селата

16 улици, с обща дължина от над 4 км, бяха ремонтирани в 10 села от община Търговище през първата половина на 2018 г. Средствата, заложени в бюджета на Общината за тази дейност, възлизат на 500000 лв. Обновени са както главни, така и второстепенни, но изключително компрометирани улици в селата: Овчарово, Черковна, Разбойна, Руец, Баячево, Пайдушко, Буховци, Голямо Ново, Макариополско и Здравец. Продължете да четете Община Търговище осигури ремонти и на 16 улици в селата

АКО ВСИЧКИ СИ ТРАЕМ, ЕДВА ЛИ НЕЩО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ В ТАЗИ НАША БЪЛГАРИЯ…

Мла­ди бъл­га­ри, за­вър­ши­ли в чу­ж­би­на, се връ­щат в Бъл­га­рия. Раз­го­ва­ря­ме с един от тях-Йор­дан Йор­да­нов, из­г­ра­дил мал­ко сто­пан­с­т­во и со­б­с­т­ве­на де­с­ти­ле­рия за из­в­ли­ча­не на ете­ри­ч­ни ма­с­ла в с.Ра­ли­ца.  Продължете да четете АКО ВСИЧКИ СИ ТРАЕМ, ЕДВА ЛИ НЕЩО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ В ТАЗИ НАША БЪЛГАРИЯ…

ВСИЧКО БЕ ВЕЛИКО – ВЪЗТОРЗИТЕ, ДРАМИТЕ, СЪЛЗИТЕ….

Ня­ма Бре­к­зит, ня­ма ем­бар­го, тър­го­в­с­ки вой­ни. Цял ме­сец съ­п­ре­жи­вя­ва­ме най-ми­ро­лю­би­ва­та и най-бла­го­ро­д­на­та би­т­ка. Продължете да четете ВСИЧКО БЕ ВЕЛИКО – ВЪЗТОРЗИТЕ, ДРАМИТЕ, СЪЛЗИТЕ….

КОЙ ЩЕ ПОБЕДИ НА СВЕТОВНОТО ПО ФУТБОЛ?

Отговарят журналисти и спортни деятели

Ани КРЪ­С­ТЕ­ВА, пре­са­та­ше на ОДМВР-Тър­го­ви­ще: Спо­ред мен, све­то­в­на­та ти­т­ла ве­ро­я­т­но ще спе­че­ли от­бо­рът на Англия. Той е и един от лю­би­ми­те ми от­бо­ри на това Световно пър­вен­с­т­во­.  Продължете да четете КОЙ ЩЕ ПОБЕДИ НА СВЕТОВНОТО ПО ФУТБОЛ?

ШАХМАТ В ЦЕНТЪРА НА ТЪРГОВИЩЕ

От 3 юли, все­ки втор­ник през ме­се­ца, от 17.00 до 19.00 ча­са, на але­я­та от гра­д­с­кия ша­д­ра­ван в по­со­ка би­в­ша­та Зе­ме­дел­с­ка бан­ка ще бъ­дат раз­по­ла­га­ни ма­си за иг­ра на ша­х­мат. Продължете да четете ШАХМАТ В ЦЕНТЪРА НА ТЪРГОВИЩЕ

АПЛОДИСМЕНТИ ЗА ПРЕМИЕРАТА НА “СЪН В ЛЯТНА НОЩ”

На 6-ти юли це­ни­те­ли­те на те­а­т­рал­но­то из­ку­с­т­во има­ха слу­чая да се на­с­ла­дят на пре­ми­е­ра­та на ед­на от най-по­с­та­вя­ни­те пи­е­си на У.Ше­к­с­пир „Сън в ля­т­на нощ”, с ре­жи­сьор На­дя Асе­но­ва.

Продължете да четете АПЛОДИСМЕНТИ ЗА ПРЕМИЕРАТА НА “СЪН В ЛЯТНА НОЩ”