Кауза: Да запазим усмивката на лицето на Божко!

Не веднъж сме Ви разказвали за малкия Божко и майка му Лидия Гюрова от Търговище, която изработва красиви и оригинални предмети, с които събира средства за неговото лечение и рехабилитация.

Продължете да четете Кауза: Да запазим усмивката на лицето на Божко!

Мая Манолова организира приемна в Търговище

Омбудсманът на Република България Мая Манолова организира приемна в Търговище. Заедно с екипа си тя се срещна с жители на града и региона, които поставиха най-наболелите си проблеми и тревоги.

Продължете да четете Мая Манолова организира приемна в Търговище

Община Търговище създаде подвижна секция за гласуване

Със заповед на кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров е създадена подвижна секция за гласуване, която ще се използва от избиратели с трайни увреждания.

Продължете да четете Община Търговище създаде подвижна секция за гласуване

Училище за бъдещи родители стартира в Търговище

В Търговище отваря врати Училище за родители. Обучителната програма е подготвена от „Асоциация НАЯ” – Търговище и включва 20 основни теми, касаещи бъдещите родители.

Продължете да четете Училище за бъдещи родители стартира в Търговище

“Мисионис пее и танцува”

Кме­тът на об­щи­на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин Ди­ми­т­ров от­к­ри Пър­вия на­ци­о­на­лен де­т­с­ко-юно­ше­с­ки фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал „Ми­си­о­нис пее и тан­цу­ва”.

Продължете да четете “Мисионис пее и танцува”

Училището за деца с увреден слух в Търговище отбеляза 105 години

Специално училище за ученици с увреден слух „Свети Иван Рилски“-Търговище отбеляза 105-та годишнина от създаването си.

Продължете да четете Училището за деца с увреден слух в Търговище отбеляза 105 години

Избраха мис и мистър топ лица на Tърговище

По­бе­ди­тел­ка в мо­д­но­то шоу на се­зо­на в Топ ли­ца на  Тър­го­ви­ще ста­на 21-го­ди­ш­на­та тър­го­ви­щка ча­ро­в­ни­ца Те­о­до­ра Не­дел­че­ва.

Продължете да четете Избраха мис и мистър топ лица на Tърговище

„Реди Гармънт Технолоджи България“ спечели търга за продажба на имоти до кв. „Запад“ 2 в Търговище

Община Търговище ще поиска публично обсъждане на инвестицията

„Реди Гармънт Технолоджи България“ ЕООД ще бъде собственик на трите поземлени имота до кв. „Запад“ 2, в близост до Военното окръжие, които бяха продадени на публичен търг с тайно наддаване в Община Търговище. Фирмата бе единствен участник в търга и го спечели за сумата от 555 001 лв. без ДДС.

Продължете да четете „Реди Гармънт Технолоджи България“ спечели търга за продажба на имоти до кв. „Запад“ 2 в Търговище

Община и полиция със съвместни мерки за неправилното паркиране в Търговище

Работна среща, за подобряване организацията на автомобилното движение и налагане на ред при паркирането, проведоха кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров и секретарят Христалина Халачева с началниците на Сектор „Пътна полиция” Теодор Тодоров и на Районното управление на МВР Станислав Станков.

Продължете да четете Община и полиция със съвместни мерки за неправилното паркиране в Търговище