“Сън в лятна нощ”- отново на търговищка сцена

„СЪН В ЛЯТНА НОЩ”  
от Уилям Шекспир един невиждан спектакъл,за който билетите не стигат. Постановка: НАДЯ АСЕНОВА 
Сценография: Тодор Райков 
Костюми: Анелия Райкова 
Консултант по пластика: Камен Иванов 
С участието на: Любомир ФЪРКОВ, Камен ИВАНОВ, Божидар ПОПЧЕВ, Славяна ЛЮБОМИРОВА, Ивана СТОЯНОВА, Сияна ЯНЕВА, Атанас МАХНЕВ, Лъчезар АНДРЕЕВ 

Една от най-прочутите пиеси на Уилям Шекспир, превъплътена в спектакъл, обещаващ истинско театрално зрелище, ще се играе отново пред търговищката публика.
Режисьорът Надя Асенова, чието име се прочу с представленията „Ана от другата страна”, „Самодивска приказка”, „Аладин”, и „Грозното пате” с участието на Поли Генова, „Deteктив” с Добрин Векилов-Дони и Иван Радоев, „Тайната на един Дон Жуан” с Албена Павлова и Михаил Билалов, създаде спектакъл, за който ще се говори и пише дълго. 

В истинска феерия, в която се съчетават класиката и модерното, сериозната драматургия и елементи от цирка и съвременните пърформанси, „Сън в лятна нощ” ще разкаже приказната, комично-драматична история за любовта, която по неочакван начин сблъсква света на хората с този на боговете. Ще изследва как хората са склонни да се влюбват в тези, които изглеждат хубави за тях. 

Една история за истинската любов, която е много повече от просто физическо привличане… 

„Сън в лятна нощ” е една от най-прочутите комедии на Шекспир, за която се смята, че е написана между 1590 и 1596 година. Сюжетът представя приключенията на четирима влюбени младежи от Атина, които са контролирани и манипулирани от феи, населяващи горите, където са поместени повечето събития. 
Билетите са в продажба.

Спектакълът “Сън в лятна нощ”
ще се играе отново  на 21 Септември от 19.00 ч.
на сцената на ДТ- Търговище.
Работно време на театрална каса: 
от 10.00 ч. до 16.30 ч. 
Цена на билетите: 8.00, 10.00 ,12.00 лв.

 

Ритуал за издигане на знамената и общински празник за 22 септември

Община Търговище организира тържествено честване по случай 22 септември и отбелязването на 110 години от обявяването на Независимостта на България.   Продължете да четете Ритуал за издигане на знамената и общински празник за 22 септември

Над 4 500 доброволци заявиха участие в кампанията за почистване на Търговище

Над 4 500 са организираните участници от община Търговище, които  потвърдиха включването  си в кампанията „Да изчистим България заедно” на 15 септември.   Продължете да четете Над 4 500 доброволци заявиха участие в кампанията за почистване на Търговище

Училищата в община Търговище са в готовност за новата учебна година

Общинската училищна мрежа е в готовност за стартиране на новата учебна 2018/2019 г. Не се очакват проблеми с обезпечеността на базите. Приключени са планираните дейности по обновяване на класни стаи, ремонти на санитарни възли, подмяна на дограми и други. Продължете да четете Училищата в община Търговище са в готовност за новата учебна година

Среща с партиарха на Българската православна църква Неофит

Областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков се срещна с Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит и Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. На срещата присъстваха още протоиерей Славчо Проданов, кметът на Търговище д-р Дарин Димитров и секретарят на общината г-жа Христалина Халачева. Продължете да четете Среща с партиарха на Българската православна църква Неофит

КРЪСТОВА ГОРА – ЛЕГЕНДИ, НАДЕЖДА И ЧУДОДЕЙНО ИЗЦЕЛЕНИЕ

Ед­но от мно­го­то кра­ си­ви ме­с­та в мал­ка­та ни стра­на. Мя­с­то, ро­де­но от ле­ген­ди­те, пре­п­ле­те­ни с ре­ал­но­ст­та, мя­с­то, до­ко­с­на­то от БО­ЖЕ­С­Т­ВЕ­НА­ТА енер­гия, мя­с­то, но­се­що ду­ше­вен по­кой и от­не­ма­що фи­зи­че­с­ка­та бол­ка. Тук ви­на­ги има хо­ра – ед­ни влю­бе­ни в при­ро­д­ни­те ху­бо­с­ти, дру­ги  – тър­се­щи из­це­ле­ние, тре­ти – ти­ши­на­та на Все­ми­ра. Продължете да четете КРЪСТОВА ГОРА – ЛЕГЕНДИ, НАДЕЖДА И ЧУДОДЕЙНО ИЗЦЕЛЕНИЕ

834 ПЪРВОКЛАСНИЦИ ТРЪГВАТ НА УЧИЛИЩЕ

Интервю с Елка Станчева, началник на РУО

– Г-жо Стан­че­ва, се­д­ми­ца пре­ди да уда­ри пър­ви­ят школ­с­ки звъ­нец ве­че има ли яс­но­та с кол­ко пър­во­к­ла­с­ни­ци ще за­по­ч­не но­ва­та уче­б­на го­ди­на в Тър­го­ви­щ­ко? Продължете да четете 834 ПЪРВОКЛАСНИЦИ ТРЪГВАТ НА УЧИЛИЩЕ

НЯМА ДА НАПУСНА СТРАНАТА, БЪЛГАРИН СЪМ, ТУК МИ Е МЯСТОТО

Ви­со­ко, ви­со­ко, ви­со­ко – та­ка ис­ка да гле­да све­та сле­д­ва­щи­ят ни съ­бе­се­д­ник. Зву­чи ка­то ре­ф­рен от по­з­на­та пе­сен, но Иван Ра­ш­ков  уси­ле­но ра­бо­ти вър­ху ме­ч­та­та си да се за­ни­ма­ва с ави­о­ин­же­нер­с­т­во. Продължете да четете НЯМА ДА НАПУСНА СТРАНАТА, БЪЛГАРИН СЪМ, ТУК МИ Е МЯСТОТО

СПРАВИХМЕ СЕ

Стро­и­тел­но-ре­мон­т­ни­те дей­но­с­ти в Пър­во ОУ „Хри­с­то Бо­тев” са из­ця­ло за­вър­ше­ни, но про­це­ду­ра по те­х­ни­че­с­ко при­е­ма­не на об­но­ве­на­та сгра­да ще по­пре­чи на бо­те­в­с­ки­те въз­пи­та­ни­ци да по­с­ре­щ­нат но­ва­та уче­б­на го­ди­на там. То­ва ка­за­ха пред ме­ди­и­те инж.То­ш­ко Рай­чев от фир­ма­та-из­пъл­ни­тел и ди­ре­к­то­рът на I ОУ Ди­ми­тър Але­к­си­ев. Продължете да четете СПРАВИХМЕ СЕ