Успешно археологическо лято на Мисионис

Проф.Николай Овчаров заедно с кмета д-р Дарин Димитров и археолога Ангел Конаклиев показаха намерените находки от Мисионис през тази година. Те разказаха любопитни факти от Археологическо лято 2018, които може да прочетете в следващия брой на в-к “Знаме”.