ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА

На 7 август в художествена галерия „ Проф. Н. Маринов” Търговище, беше открита изложба „Духът на акварела” от Второто международно акварелно трианале. Съорганизатор и един от домакините е нашата галерия. След гр. Варна, Търговище е първата спирка от пътя на трианалето. В него вземат участие 276 художници от 51 държави, в това число и 69 български автори. Продължете да четете ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА

Заседание на Областната епизоотична комисия

 Проведе се редовното ежеседмично заседание на Областната епизоотична комисия, председателствано от областния управител г-н Митко Стайков. В началото на заседанието г-н Стайков предостави думата на експертите от ОДБХ – Търговище – д-р Тодорова и д-р Зафиров. От своя страна те докладваха за епизоотичната обстановка в областта и страната от 1-ви август към днешна дата. Представиха и отчет за доброволното клане на немаркирани свине, отглеждани в нерегистрирани сттопанства, както и за евтанизирането на свинете в задните дворове, попадащи в обхвата на 20 км. зони от индустриалните ферми. Представители на общините информираха за определените трупосъбирателни ями на територията им. Продължете да четете Заседание на Областната епизоотична комисия