Представиха годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет

Община Търговище отчита устойчивост на финансовите си резултати и през 2018 г. Това сочи годишният отчет за изпълнението на общинския бюджет, който бе представен на публично обсъждане на 14 август. Продължете да четете Представиха годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет

Община Омуртаг премахна таксите за детска ясла и детски градини

На проведеното днес, редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг, бе одобрено предложението на кмета инж. Ешреф Ешрефов,  за отпадане плащането на таксата за ползването на детска ясла и детски градини на територията на общината. За целта бе направено изменение и допълнение на Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права. Промените се прилагат считано от 1 август 2019 г. Продължете да четете Община Омуртаг премахна таксите за детска ясла и детски градини