Обява ЗК “Надежда-2”

ПОКАНА

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ

на ЗК”НАДЕЖДА-2”

Управителният съвет на ЗК”Надежда-2”, с. Голямо Соколово, общ. Търговище свиква общо годишно отчетно събрание на 29.04.2023 год.

от 9,00 часа в салона на читалището в с. Г. Соколово, общ. Търговище при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет на Управителния съвет за дейността на Кооперацията за стопанската 2022 год.

2.Приемане на финансовия отчет на ЗК”Надежда-2” за стопанската 2022 год.

3.Отчет на Контролния съвет за стопанската 2022 година.

4.Други актуални въпроси.

Ако в определеният час, няма кворум, събранието ще се проведе след един час на същото място и при същият дневен ред, т. е. на 29.04.2023 г. от 10,00 часа.

От Управителния съвет

Председател:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *