Най-малък брой възпитателни дела за последните 16 г. отчитат в Търговище

22 са образуваните възпитателни дела за противообществени прояви на деца в Търговище през 2022 г. Това е най-малкият брой дела, регистрирани от 2006 г. насам, откогато се води и статистика. Данните бяха съобщени по време на представянето на отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН).

Дейността на комисията бе представена от зам.-кмета Рая Матева, която е и председател на Комисията. На срещата присъстваха и представители на прокуратурата, Детска педагогическа стая, Районното управление на МВР, психолози.

През 2022 г. е регистриран и най-малкият брой извършители на противообществени прояви, откакто се води статистиката – 27 деца, от които 5 са малолетни, а 25 – непълнолетни. Най-малките, преминали през комисията, са две момчета на 12 години. Те са упражнили физическа агресия  спрямо друго малолетно дете и са извършили кражба.

Момичетата, преминали през комисията са 5, като в последните три години се наблюдава устойчивост в броя им.

Само едно дете е извършило повече от една проява през годината.

И през 2022 г. най-голям дял се пада на престъпленията против собствеността. 5 са кражбите, а случаите на унищожаване и повреда на имущество са 3 броя. Регистрирани са още случаи на употреба на психоактивни вещества, прояви на физическа агресия над малолетни лица и към учител на територията на училището. Отново са регистрирани и  престъпления, свързани с разпространяване на порнографски материали в киберпространството, присвояване на чуждо имущество и други.

Наложени са общо 44 възпитателни мерки, като най-често те са „Предупреждение“ и „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател”. На две непълнолетни момчета е наложено да извършат определена работа в полза на обществото.

През 2022 г. има една обжалвана пред Районния съд мярка, която е потвърдена от съда и е приведена в действие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *