Държавният план- прием за учебната 2023/ 2024 г. бе утвърден на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище

Държавния план- прием определя броя на паралелките по училища, броя на местата, на които се приемат ученици в VIII клас в паралелките за професионална и профилирана подготовка и специалностите по професии и по форма на обучение- дневна, вечерна, дуална и задочна форма на обучение.

Днес, 16.02.2023г. в пресцентъра на Областна администрация заседава Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище Заседанието, бе ръководено от областния управител на област Търговище и председател на Kомисията  г-н Станимир Парашкевов. Участваха представители на областната и общински администрации, на РУО-Търговище, дирекциите „Бюро по труда“, КНСБ– Търговище, Търговско промишлената палата, НСО, регионалната служба по заетостта, директори на училища от областта.  Г-жа Елка Станчева представи реализирания прием в училищата през настоящата учебна година и предложението на РУО за Държавния план прием и допълнителния план прием за учебната 2023/ 2024г. Предложението е съобразено със състоянието на училищната мрежа в областта, с обобщените резултати от анкетното проучване на областната администрация, съвместно с бюра по труда и агенция по заетостта, броя на завършващите седмокласници, анализа на план- приема за предходните три години, интереса на учениците и родителите, постъпилите заявки за обучение по специалности от професии от работодателите и др. Директорите на професионалните гимназии и средни училища имаха възможност да защитят своите предложения за броя и вида на паралелките за следващата учебна година.

941 ученици завършват 7 клас през тази учебна година в нашата област. Техният брой е почти същият от миналата учебна  година. За тях училищата са заявили прием в 13 профилирани и 24 професионални паралелки, съобщи по време на представянето на план-приема началникът на РУО Търговище –г-жа Елка Станчева. За сравнение през миналата година училищата в Търговищка област са заявили 39 паралелки, а реално реализираните са 38.

В община Търговище 7 клас завършват 508 деца, за техния прием в 8 клас средните училища за заявили 21 паралелки, 7 са профилирани, а 14 са професионални. В Омуртаг седмокласниците са 155, те ще имат възможност да учат в 2 профилирани  паралелки и 3 професионални . В община Попово учениците, които ще кандидатстват след 7 клас са 196. За тях са обявени 2 профилирани паралелки и 7 професионални. В Опака 7 клас се очакват да завършат  47 деца, а в Антоново децата са 45.

Планира се през 2023/ 2024 учебна година в училищата с профилирана подготовка да се разкрият 13 паралелки, а в училищата с професионална подготовка  24 паралелки. На мястото на не толкова атрактивни специалности се разкриват новите: „Приложно програмиране“ в ПГИИ „Джон Атанасов“- Търговище- нова специалност за училището и общината,  в гр. Попово- в ПГСС „ Никола Пушкаров“ две нови специалности „Икономическа информатика“ и „Спедиция, транспортна и складова логистика“. Според получените становища от общините и бюрата по труда, приоритетни в областта ще бъдат професиите, свързани със строителство, производствени технологии, счетоводство, оператори на машини, специалисти по автотранспортна техника, работници и помощник- готвачи в заведения за хранене, производство на храни и облекла. Обърнато бе и внимание на дуалната форма на обучение. Тя се организира във втория гимназиален етап за ученици, навършили 16 години, като се поставя акцент на практическото усвояване на професията и учебното време се разпределя между обучение по теория в професионално училище и работа във фирма. В три търговищки училища е заложена дуалната форма на обучение- Професионална техническа гимназия  “Цар Симеон Велики“, Професионална гимназия по земеделие и  Професионална гимназия по електроника и строителство.

Пресцентър на областна администрация Търговище

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *