Най-малък брой възпитателни дела за последните 16 г. отчитат в Търговище

22 са образуваните възпитателни дела за противообществени прояви на деца в Търговище през 2022 г. Това е най-малкият брой дела, регистрирани от 2006 г. насам, откогато се води и статистика. Данните бяха съобщени по време на представянето на отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Продължете да четете Най-малък брой възпитателни дела за последните 16 г. отчитат в Търговище

Държавният план- прием за учебната 2023/ 2024 г. бе утвърден на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище

Държавния план- прием определя броя на паралелките по училища, броя на местата, на които се приемат ученици в VIII клас в паралелките за професионална и профилирана подготовка и специалностите по професии и по форма на обучение- дневна, вечерна, дуална и задочна форма на обучение.

Продължете да четете Държавният план- прием за учебната 2023/ 2024 г. бе утвърден на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище

Община Търговище публикува избирателните списъци за вота на 2 април

Община Търговище публикува избирателните списъци на гласоподавателите в общината във връзка с изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Продължете да четете Община Търговище публикува избирателните списъци за вота на 2 април