Наредба за символиката

През септември Общинският съвет в Търговище прие нова Наредба за символиката, званията и отличията. Целта бе да бъдатосъвременени и актуализирани текстовете на действащия от 2006 г. нормативен акт.

Наредбата урежда вида, съдържанието, начина и реда за използване на символите и знаците на Община Търговище. Регламентиран естатутът на празника на града, както и на почетните звания и отличия. Конкретизират се критериите и начините, по които едно лице или колектив могат да бъдат номинирани и удостоенис почетно звание или отличие.

При символите на общината (знаме, герб, химн, символичен ключ на града, огърлица на кмета) се добавя девизът на Търговище – „Бях, съм, ще бъда“. Към текстовете, касаещи химна, са добавени имената на неговите автори – писателката Неда Антонова и композиторът Ценко Минкин.

Номинацията за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Търговище“ ще се внася в Общинския съвет от кмета или председателя на Общинския съвет. Това ще ставаслед постъпили предложения от обществени, професионални организации, творчески формации, граждански сдружения и инициативни комитети в състав, удостоверен със събрана подписка от минимум 50 души, съгласно Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

На същия принцип инициативни комитети ще могат да внасят номинации за носителите на Годишните отличия за изкуство и култура, и за образование. Нова категория „Дебют“ се въвежда при отличията за изкуство и култура. При тези за образование пък се въвежда отличието „Млад учител“, което ще се връчва на изявени педагогически специалисти до 33-годишна възраст.

Учреден е и нов Почетен знак „Митрополит Андрей“. Той ще се връчва на лица и организации с принос в развитието на значими обществени каузи, инициатори на благотворителни кампаниии граждани, които с хуманното си и/или професионално поведение/действия са пример за местната общност.

Почетните звания и отличия по Наредбата имат морален характер. Целта им е да се засвидетелства заслужено внимание и уважение към дейността на граждани и организации, с принос за развитието на общината.

Изображенията:

На колажа са символите на общината или поне тези, които могат да бъдат изобразени.

Огърлицата е символ на местната власт. Носи се от кмета на общината при особено тържествени церемонии. Изработена е по единен образец за всички Общини. Съдържа медальон, на който е изобразен гербът на Община Търговище. Огърлицата се съхранява от кмета и се предава след изтичане на мандата на неговия наследник.

Символичният ключ на град Търговище е пластика, представляваща авторска интерпретация на грифона от Кралевското съкровище. Символичният ключ е знак на властта, на познанието, на независимостта и свободата, на желанието и намерението да севърви напред. Предава се на официална церемония на кмета от следващия мандат заедно с огърлицата.

Знамето на Община Търговище е едноцветно – бяло, което символизира чистота, справедливост, щастие. Гербът на община Търговище е неразделна част от знамето.

Гербът е официален общински символ, израз на местното самоуправление и местната администрация. В горната част е разположен грифон в златисто, заимстван от коланна апликация – находка от крепостта в местността „Крумово кале”, днес Мисионис. Под него е изписан текст: “Търговище”, а в полуокръжността е поставен елемент, символизиращ минералния извор. Цялата форма е апликирана върху същата уголемена форма, на която е изписан текстът: “Бях, съм, ще бъда” – девизът на Търговище. В горната си част завършва с изображение на портите на панаирния град.

На снимката: Кметът д-р Дарин Димитров със символичния ключ на град Търговище на тържественото първо заседание на Общинския съвет за мандат 2019-2023 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *