Община Търговище обяви конкурс за управител на „Знаме“ ЕООД

Община Търговище обяви конкурс за управител на едноличното търговско дружество,което издава вестник „Знаме“.

Кандидатите трябва да имат завършена образователна степен “бакалавър” или по-висока, както и поне 5 години професионален опит.

Конкурсът ще се проведе в три етапа: допускане по документи; изготвяне на програма за управление в следващите 4 години и събеседване с кандидатите.

Документите за кандидатстване включват: заявление по образец;  мотивационно писмо;автобиография; нотариално заверено копие от диплома за висше образование; документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит; декларация за съвместимост по образец и медицинско свидетелство.

Допуснатите по документи кандидати ще трябва да изготвят управленска програма. За целта те ще получат и удостоверение за предоставена възможност да посещават дружеството. Ще получат и анализ за състоянието на „Знаме“ ЕООД, и последният годишен баланс.

С кандидатите, представили програма за управление, ще бъде проведено интервю.

Заявленията за участие в първия етап наконкурса се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Община Търговище до 16.30 ч. на 04.11.2022 г.

Допълнително информация може да се получи в стая № 83 и на тел. 0601 68 769 в Община Търговище.

Обявата за конкурса, условията за участие и образци на необходимите документи са публикувани в сайта на местната администрация: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/actual/careers/OKZname

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *