Област Търговище се нарежда на 23-то място в страната на зрелостните изпити

На задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература, на който се явяват всички завършили XII клас, постигнатият среден резултат за областта е 46,68 точки (от максимален брой 100 точки) и отговаря на среден успех Добър (3,63). С този резултат област Търговище се нарежда на 23-то място в страната. Продължете да четете Област Търговище се нарежда на 23-то място в страната на зрелостните изпити