Нарушаване в графика за сметоизвозване ще има в град Търговище и село Лиляк в дните от 1 до 3 юни

Нарушаване в графика на сметоизвозването в части на град Търговище и в село Лиляк ще има в дните от 1 до 3 юни. Причината е предстоящото взимане на проби за извършването на морфологичен анализ на битовия отпадък. Такъв се прави на всеки 5 години, съгласно Закона за управление на отпадъците.

На 31 май, за последно преди взимането на пробите, ще бъдат обслужени 64 контейнера в различни зони на Търговище и 15 контейнера в село Лиляк. За град Търговище пробонабирането ще е на 2 юни, а в Лиляк – на 3 юни, когато ще бъдат извозени и съдовете за смет.

Целта в забавянето на графика е да се натрупа необходимото количество отпадъци за извършването на анализа. Той ще даде информация за състава им и количествата, които се изхвърлят в зоните с различни видове застрояване и гъстота на населението. На тази база могат да се вземат и последващи решения за усъвършенстване на системата за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците, честотата на извозване и други.

Община Търговище апелира гражданите за проява на търпение и разбиране, с оглед необходимостта от изпълнение на законовите задължения на администрацията.

Всички зони и улици, в които е планирано забавяне в графика за сметоизвозване, са публикувани в сайта на Община Търговище:

https://targovishte.bg/wps/wcm/connect/targovishte.bg1005/3f505ae6-bc44-40a0-b28a-1e0a7c8d1697/ZONI+ZA+PROBONABIRANE.pdf?MOD=AJPERES&CVID=o4p7n4i

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *