Над 80 % от годишните данъчни декларации са подадени онлайн

Близо 7 400 души обявиха доходите си пред НАП офис Търговище, срокът изтича на 3 май

Остава една седмица за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица, получени през 2021 г.  До този момент близо 7400 граждани  са подали данъчните си декларации за облагане на доходите в НАП офис Търговище. 82 % от тях са избрали да подадат формулярите си по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис /КЕП/, като така се запазва тенденцията на преобладаващо онлайн деклариране. Малко над 300 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата, а 1000 са ги подали в офиса на приходната агенция в Търговище.

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили доходи от хонорари през 2021 година, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода, както и гражданите, извършвали регулярни продажби на стоки в интернет с цел търговия и печалба. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, също трябва да попълнят формуляра.

Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е  3 май.

Едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2022 г. В случай, че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 3 май.

Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на приходната агенция: 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *