Жребий с награди за изрядните данъкоплатци ще има в Търговище и през 2022 г.

Започва кампанията за плащане на местните данъци и такси за 2022 г. в община Търговище.

Гражданите, платили в срок до 30 април пълния годишен размер на  налозите върху недвижимите имоти, превозните средства и таксата за битови отпадъци, ще получат 5% отстъпка. Те ще участват и в традиционния жребий на Общината с предметни награди. За целта е необходимо да запазят отрязъка от талона, който ще им бъде предоставен на касите на Отдел „Местни данъци и такси“, след заплащането на сумите.

Платилите задълженията си дистанционно също могат да участват в жребия. Удобен за тях начин за получаване на талона могат да посочат на телефона на „Местни данъци и такси“: 0601 68 755.

Призоваваме гражданите да заплащат дължимите суми по електронен път. Сметката на Община Търговище е: IBAN: BG60UBBS80028413869000, банка: ”ОББ” АД – клон Търговище. Отбелязва се и код за вид плащане: Данък върху недвижимите имоти: 442100; Такса за битови отпадъци: 442400; Данък върху превозните средства: 442300; Такса за притежаване на куче: 448013.

Задълженията може да се платят в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите в Центъра за административно обслужване на Общината. Сумите могат да бъдат заплатени и чрез уебстраницата www.epay.bg, както и на касите на Изипей“ и „Български пощи” ЕАД.

Размерът на дължимите данъци и такси може да бъде проверен на уебсайта на Община Търговище, чрез издаден от „Местни данъци и такси“ ПИК код. Допълнително информация може да се получи на тел.: 0601 68 755 в отдела.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *