Започва набиране на потребители за Центъра за възрастни с невъзможност за самообслужване в Съединение

Община Търговище започва процедура по набиране на потребители за Центъра за възрастни хора с невъзможност за самообслужване в село Съединение. Той е с капацитет от 15 души и е изграден по Оперативна програма Региони в растеж.

В Центъра ще се осигури възможност за настаняване в среда, близка до семейната. Специално нает и обучен персонал ще оказва съдействие за постигане в максимална степен на самостоятелност на потребителите. На тях ще се осигуряват още здравни, образователни и други съпътстващи услуги. Настаняването ще е безплатно през първата година от функционирането на Центъра.

Кандидатите трябва да са на възраст над 65 г., с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Не могат да бъдат настанявани лица, нуждаещи се от постоянни специализиранимедицински грижи.

Желаещите да кандидатстват трябва да подадат лично или чрез пълномощник заявление по образец в Центъра за административно обслужване на Общината. Прилагат се и експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол на ЛКК и други медицински документи, ако има такива. Необходимо е и медицинско удостоверение за общото здравословно състояние от личния лекар и медицинска характеристика, издадена от психиатър.

Документи ще се приемат целогодишно. При запълване на капацитета на Центъра, заявленията ще се вписват в регистър на чакащите потребители.

На кандидатите ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите от социални работници. Това ще се случва сучастието на кандидата или негови близки/помагащи.

Подробности за процедурата, условията за кандидатстване и критериите за оценка, могат да бъдат получени на тел.: 0601 6 87 33 в Община Търговище.

Образци на заявлението и останалите необходими документи за кандидатстване, са публикувани в сайта на Общината:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/administration/projects/CGSSaedinenie/ProceduraOcenkaPotrebiteli

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *