„Шишеджам“ представи намеренията си за ползване на вода от сондаж – публична общинска собственост

Предстои по-широко обществено обсъждане

Работна среща между кмета д-р Дарин Димитров, общински съветници, представители на заводите „Шишеджам“ и ВиК-Търговище се проведе днес в зала „Христо Самсаров“ на Общината. Поводът е инициативата на заводите за производство на плоско, домакинско и автомобилно стъкло, да ползват вода от сондаж, който е публична общинска собственост и се намира на тяхна територия.

Кметът д-р Димитров заяви, че целта на срещата е да се обсъдят различните възможности за осигуряване на водоподаването за производството, като взетите решения да не накърняват интересите на гражданите и местното ВиК дружество, чийто най-голям клиент е именно „Шишеджам“. „Отговорността за хората е на всички нас и трябва в решенията си да намерим баланса между интересите и нуждите на всички страни“, заяви д-р Димитров.

Зеки Будак, директор на завода за плоско стъкло, разясни, че през 2020 г. общото потребление на вода на заводите е 980 000 куб. м, а през 2019 г. – 1,12 млн. куб. м. Дълбочината на сондажа е 1503 метра, а дебитът е 24,4 л/сек. Проведени от тях филтрационни изследвания показват, че водата не е годна за питейно-битови нужди. Ако получат разрешение за водовземане, месечното потребление на заводите ще спадне с 63 000 куб. м (756 000 куб. м на година). „Това представлява месечното потребление на вода на близо 5000 домакинства. Ще позволи и по-рационалното използване на водните ресурси и преустановяване на ползването на питейна вода за промишлени нужди“, заяви Будак.

За голям скок в цената водата, ако разрешение за ползването на сондажа бъде дадено, предупреди управителят на ВиК-Търговище инж. Явор Миланов. „Основният приход на ВиК-Търговище постъпва именно от „Шишеджам“. Ако потреблението им намалее с 2/3, както се предвижда, ние ще бъдем принудени в бизнес плана ни за 2022 г. да предложим цена от 4,10 лв. за кубик вода. Към момента цената е 3,16 лв./куб. м. В язовир Тича в момента има 240 млн. куб. м, така че, вода ще има и за населението, и за заводите“, заяви Миланов.

Миланов изказа притеснения и за високото съдържание на желязо във водата от сондажа. Според филтрацонните изследвания то е 707 мг/л. „Това означава, че в пречиствателната ни станция, която може да пречиства само битово-фекални води, годишно ще влязат над 750 000 куб. м вода, която няма да можем да пречистим. Рискуваме още първия месец водите на река Врана да почервенеят“, каза инж. Миланов.

Да бъде проведено по-широко обсъждане на инициативата на „Шишеджам“ предложиха кметът и съветниците от различните групи. На него ще бъдат поканени също независими експерти, медии и граждани. Поканата за него ще бъде обявена в средствата за масова информация.

Обявленията за инициативата на заводите за стъкло за водовземане от сондажа са публикувани в сайта на Общината. Писмени възражения и предложения могат да се подават до 11 юни в Центъра за административно обслужване на Общината: https://www.targovishte.bg/index.php?nav=57.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *